Case:
KYAMK SAI LISÄÄ TEHOA LUKUJÄRJESTYS- JA TILASUUNNITTELUUN

Kysy lisää

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa lukujärjestys- ja tilasuunnittelu hoituu TimeEditin käyttöönoton myötä entistäkin sujuvammin. Tutustu alla KYAMK:n suunnittelija Lea Kemppaisen mietteisiin projektin kulusta ja järjestelmien käyttökokemuksista.

”Otimme TimeEdit-resurssienvarausjärjestelmän käyttöön Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa vuoden 2012 keväällä. Käyttöönottoprojektin aikana toteutettiin myös ajantasainen tiedonsiirtorajapinta lukujärjestystietojen siirtämiseksi SoleOPS-opetuksensuunnittelujärjestelmästä TimeEditiin.

Lopputuloksena saimme käyttöömme monipuolisen ja lukujärjestys- ja tilasuunnittelua hyvin tukevan kokonaisuuden, joka tarjoaa opiskelijoillemme ajantasaiset lukujärjestykset ja tehostaa myös tilojemme käyttöä. Lukujärjestykset ovat siirrettävissä tarvittaessa myös muihin kalenterijärjestelmiin kuten Outlookiin.

TimeEdit helpottaa lukujärjestyssuunnittelua merkittävästi ja antaa opiskelijoillemme mahdollisuuden tehdä henkilökohtaiset lukujärjestyksensä ja käyttää niitä myös mobiililaitteilla.

Yhteistyö Solenovon kanssa on sujunut hyvin ja TimeEdit on vastannut odotuksiamme nykyaikaisesta ja jatkuvasti kehittyvästä resurssienhallintaratkaisusta.”

Lea Kemppainen
Suunnittelija
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu