Case:
KUSTANNUSTIETOISUUDEN NOUSU HELPOTTAA KANNATTAVUUDEN SEURANTAA

Kysy lisää

”Soletion – kannattavuuden hallinta” -ratkaisu taklaa kustannustietoisuuden ja kustannuspohjaisen hinnoittelun haasteita.

Haaste – todellisten kustannusten selvittäminen

Useimmissa yrityksissä on haasteena tietää riittävällä tasolla yksittäiselle tuotteelle tai palvelulle kohdistuvat kustannukset ja niiden aiheutumisperusteet.

Välittömien eli muuttuvien kustannusten kohdistaminen laskentakohteille, kuten tuotteille, palveluille tai projekteille, ei yleensä aiheuta ongelmia. Haasteena on kuitenkin välillisten eli kiinteiden kustannusten kohdistaminen. Perinteinen tasajako tai muutoin epätarkka jako vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi tuotteille laskettujen kustannusten oikeellisuuteen.

Kun kustannuksista ei ole riittävän tarkkaa tietoa, on yksittäisen tuotteen hinnoittelu ja kannattavuuden seuranta hankalaa.

Soletion – kannattavuuden hallinta

”Soletion – kannattavuuden hallinta” -ratkaisu mahdollistaa asiakaskohtaisesti kustannuslaskennan kehittämisen uudelle tasolle.

Käyttäjäystävällisten tietojärjestelmien ja palveluiden avulla asiakkaalle voidaan räätälöidä tapauskohtainen kokonaisuus kannattavuuden hallintaan. Awartia-kustannuslaskentajärjestelmä voidaan integroida osaksi asiakkaan olemassa olevaa taloushallinnon järjestelmää. Lisäksi kokonaisuutta voidaan täydentää esimerkiksi SoleTM-työajanseurantajärjestelmällä riittävän tiedon saavuttamiseksi.

Monipuolinen palvelutarjooma mahdollistaa kannattavuuden hallinnan suunnittelun ja toteutuksen asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tulokset – mitä hyötyjä vahvempi kustannustietoisuus tuo?

Merkittävimmät tulokset kustannustietoisuuden tason kehittämisestä ovat:
• hinnoittelun helpottuminen
• kustannusrakenteen läpinäkyvyys
• toiminnan kehittäminen ”mitä jos”-laskelmien avulla
• paremmat kannattavuusanalyysit
• kehittynyt kannattavuuden hallinta