Älykästä kasvua modernilla johtamisen työkalulla

Kasvua kannattavuuteen Awartialla
16.05.2018

Älykästä kasvua modernilla johtamisen työkalulla

Kasvu yhdistetään moneen asiaan nyky-yhteiskunnassamme. On kasvu sitten henkistä, fyysistä tai yritystoiminnan kasvamista, se ei yleensä tule helposti. Kasvaminen liittyy usein vahvasti oppimiseen, kehittymiseen ja asioiden oikein tekemiseen.


Henkisen pääoman kasvattaminen on suhteellisen yksinkertaista. Mikäli haluaa kehittää asiantuntijuuttaan, aihealueen yleistietoutta tai vaikkapa englannin kielen taitoa, on helppo käyttää aikansa lukemiseen, opiskeluun tai käytännön harjoitteluun. Työkaluina onnistumiseen ovat ilman muuta oppikirjat, kaiken kattava tietolähde Kari-Google sekä alan kokeneemmat konkarit, jotka jakavat tietotaitoaan. Tämä vaatii kuitenkin sitoutumista, systemaattista työntekoa ja halua kehittyä.

Fyysinen kehitys esimerkiksi kuntosalilla menee hyvin samanlaisella kaavalla. Syö oikein, treenaa kovaa ja huolehdi levosta sekä palautumisesta. Tärkeimmät työkalusi menestykseen, parempaan lihaskuntoon ja terveyteen ovat ilman muuta laadukas ruokavaliorunko, kuntosalin välineet sekä viime kädessä rauhallinen koti, jossa pystyt palautumaan rasituksesta. Tahtotila sitoutua tekemään asioita rutiininomaisesti, laadukkaasti ja pitkäjänteisesti auttavat sinua saavuttamaan tavoitteesi.

Oman itsensä kehittäminen ja kasvaminen koetaan yleensä pidemmän ajanjakson prosessiksi ja kasvua kuvataan kehittymisenä paremmaksi ihmiseksi, perheenjäseneksi, työntekijäksi tai esimerkiksi johtajaksi. Mitäs työkaluja meillä on tähän vaikeaan prosessiin? Tällainen kasvaminen tapahtuu yleensä tiedostamatta ja pitkällä ajanjaksolla. Aineettomia työkaluja, jotka auttavat meitä kehittymään ovat ilman muuta oma henkilökohtainen tukiverkosto, vastoinkäymiset ja niistä oppiminen sekä ihmisen luontainen halu kehittyä.
 

Liiketoiminnan kasvu

Liiketoiminnan kasvun mahdollistavat motivoituneet ihmiset ja oikean tahtotilan omaava yritysjohto.

Mikä tärkeintä, yritysten täytyy oikeasti haluta kasvaa. Kasvu vaatii tekijänsä ja johdon täytyy olla sitoutunut kasvattamaan liiketoimintaansa. Myyntimiehen näkökulmasta kasvu tarkoittaa euroja ja onnistuneita diilejä. Diilit tarkoittavat myyntiprovisioita ja tulotason nousua. On siis sanomattakin selvää, että jokainen myyjä haluaa kasvattaa omaa sekä yrityksen liikevaihtoa.

Jani Aaltonen toteaa Twitterissä, että 49% suomalaisista yrityksistä ei halua kasvaa. Kaikilla yrityksillä ei ole oikeaa tahtotilaa kehittyä, uudistua ja mahdollistaa kasvu sekä onnistumiset omille työntekijöilleen. Asioita pitää siis tehdä eri tavalla, pitää uskaltaa ja pyrkiä kasvamaan sekä tarjota henkilöstölleen valmiudet tehdä tulosta. Herää kysymys, että mitä nämä 49% yrityksistä haluavat, muuta kuin kasvaa?

Sama kaveri täräytti, että myyjä: mene kasvuyritykseen töihin. Tämä on yksinkertaisesti totta, kasvavassa ja vetävässä organisaatiossa pääsee paremmin kauppojen makuun, jolloin myös oma kehittyminen on jouhevampaa. Onnistumiset ruokkivat onnistumisia ja hyvin tuotteistut sekä nykyaikaiset vetonaulatuotteet innostavat myymään enemmän, kuin vanhakantaiset ja jäykät ratkaisut. Tästä päästään kätevästi myyjän työkalupakkiin, jossa on kunnon välineet työntekoon, sekä hyvin tuotteistetut ja laadukkaat ratkaisut sekä palvelut.

 

Huipputuotetta on huippua myydä!

Myynti on fiilislaji, joten yrityskulttuurilla on tässä iso merkitys.  Myyntiorganisaatiolla on siis merkittävä rooli yrityksen kasvun mahdollistajana. LinkedInistä bongasin Mestari Johannes Karjulan kylmän totuuden myyntiorganisaation tärkeydestä: "Myyjä työntää kottikärryllä rahat firman ovesta sisään. Sen jälkeen tuotanto ja hallinto tuhlaa. Se mitä pohjalle jää, muodostuu yrityksen tulokseksi."

Kärjistetysti näin. Kuinka voidaan varmistaa, että toiminta on kannattavaa tai miten johdetaan yritystoiminnan tuloja ja menoja, kun vauhti kiihtyy?

Minkälaisilla työkaluilla päästään kannattavaan kasvuun? Liiketoiminnan johdon kannalta talousihmiset pyörittelevät erinäköisiä exceleitä sekä raportteja ja käyttävät paljon erilaisia johtamisen työkaluja. Tilitoimistot tarjoilevat asiakkailleen erilaisia ratkaisuja eurojen johtamiseen ja tuottavat eri järjestelmistä monenlaista tietoa asiakkaan tarpeisiin.

Noniin… Liiketoiminnan kasvattamisen työkalut: Motivoitunut henkilöstö, tahtotilan omaava johto, laadukas myyntiorganisaatio ja sopivat työkalut talouden johtamiseen. Konkreettisia kasvutyökaluja on paljon enemmän, kuin pelkästään tässä kuvailemani.


Kannattavuudenhallinta

Älykäs teknologia on yhä useamman saatavilla. Gartnerin tutkimuksen mukaan vuonna 2018 älykäs teknologia demokratisoituu ja tulee osaksi arkea. Yritykselle se voi olla kilpailuetu ja luoda uusia kasvun mahdollisuuksia. Miten hyödynnät teknologiaa liiketoimintaan ja älykkääseen kasvuun? -Visma Solutions18

Älykkään kasvun mahdollistavat älykkäät ja nykyaikaiset ratkaisut, jotka soveltuvat käytettävyydeltään päivittäiseen käyttöön ja osallistavat henkilöstöä. Organisaatiosta riippuen kulurakenteita ja esimerkiksi tuote- ja asiakaskannattavuuksia seurataan monilla erilaisilla tavoilla. Se miten usein näitä taulukoita ja raportteja pyöritellään, vaihtelee organisaatioittain erittäin paljon.

Tärkeintä on, että liiketoiminnan tuloja, menoja, kannattavuutta ja liikevaihtoa johdetaan sekä koordinoidaan ajankohtaisella, reaaliaikaisella ja faktaan perustuvalla tiedolla.

Miten yrityksen johto saa jalkautettua kustannustietoisuuden organisaatioon siten, että euroja voidaan johtaa paremmin? Miten saadaan selkeä suunta sille, että toiminta kehittyy entistä tuottavammaksi?

 

Johtamisen työkalu – Awartia

Toimintolaskentaperusteinen Awartia ottaa kopin älykkäästä teknologiasta ja luo kilpailuetua asiakkailleen sekä jälleenmyyjilleen pelillisellä käyttöliittymällään ja henkilöstöä osallistavalla tavalla viedä kustannustietoisuus osaksi arkipäivää.

Awartia tuo ajankohtaisen ja läpinäkyvän tiedon helposti ymmärrettäväksi sekä reaaliaikaisesti saatavaksi. Ratkaisun avulla liikejohto tekee parempia liiketoimintapäätöksiä ja suunnittelee tulevaa faktatietoon perustuen. Yritysjohto pystyy suunnittelemaan toimintaansa kannattavammaksi esimerkiksi simuloimalla eri skenaarioita tulevasta.

Väitän, että ainakin ne 51 % suomalaisista yrityksistä jotka haluavat kasvaa, haluavat myös tehdä liiketoiminnastaan kannattavampaa. Awartian avulla tarjoamme siihen ja älykkääseen liiketoiminnan kasvattamiseen mahdollisuuden.  

 

Lisäarvopalvelu tilitoimistoille

Awartia tarjoaa tilitoimistoille loistavan työkalun tuottaa sisäisen laskentatoimen palveluita.

Lisäksi ratkaisu on omiaan tilitoimistoille, jotka haluavat kasvattaa johdonlaskentatoimen lisäarvopalveluitaan. Johtamisen ratkaisun avulla tunnistetaan, mikä on asiakkaiden kannattavuudelle merkityksellistä ja hiotaan siitä aitoa kilpailuetua teidän asiakkaillenne.

Järjestelmä integroituu helposti Netvisoriin ja Severaan, joten uusien asiakkaiden lisääminen ja tarvittavien tietojen hakeminen on vaivatonta. Lisäintegraatiot voidaan tehdä nopeasti ammattitaidolla ja kohtuullisella hinnalla.

Tilitoimistojen asiakkaat haluavat yleensä näyttävämpiä raportteja liiketoimintansa kuluista ja menoista. Heidän asiakkaanne osaavat myös kysyä ja vaatia tätä!

Awartiasta saadaan raportit helposti pdf-muodossa. Raportit ovat nykyaikaisia ja helposti luettavia sekä äärimmäisen visuaalisia. Rapsoihin voi muokata mielensä mukaan erilaisia graafeja ja mittareita.

  • TIETO ON REAALIAIKAISTA! – Yleensä tilitoimistot tuottavat rapsat kerran kuussa, hyvinkin oman aikataulunsa mukaan asiakkaalle. Awartia tuo läpinäkyvän kustannustietoisuuden päivittäiseen arkeen!
  • Awartia on tärkeä lisäarvopalvelu tilitoimistoille, jotka haluavat tarjota asiakkailleen parasta mahdollista palvelua nykyaikaisella johtamisen työkalulla.

 

Solutions ’18 – Älykästä kasvua

Solenovo on mukana Visma Solutionsin järjestämässä Solutions'18 tapahtumassa 22.5. Helsingin Messukeskuksessa! Tapahtumapäivänä löydät meidät kumppanipisteeltä. Tule myös kuuntelemaan puheenvuoroni tietoiskulavalla klo 13:05. Puheenvuorossani haetaan älykästä kasvua moderneilla ratkaisuilla.

Nähdään siis messukeskuksessa!

Mikäli olet kiinnostunut kehittämään yrityksesi kannattavuutta parempaan suuntaan tai haluat ryhtyä jälleenmyyjäksi, otathan yhteyttä!


Leo Tuokko
Leo Tuokko