Ennakoiva johtaminen - megatrendeistä vauhtia liiketoimintaan

Värejä
26.04.2017

Ennakoiva johtaminen - megatrendeistä vauhtia liiketoimintaan

Noin vuosi sitten minua pyydettiin kirjoittamaan pohdintaa kysymykseen, millainen maailma meitä odottaa vuonna 2025? Tarkennuksena vielä sellainen seikka, että asiaa pyydettiin pohtimaan oman organisaationi ja toimialani näkökulmasta.


Lähdin tekemään skenaariota pohjautuen tunnettuihin megatrendeihin ja syvennyin niiden avulla organisaationi toimialan kautta mahdolliseen tulevaan. Eräänä kantavana teemana oli ennakoiva johtaminen, tässä tapauksessa ennakoiva asiakkuuksien johtaminen ja asiakkuuden hallinta.

Vuonna 2025 maailma on varmasti hyvin samankaltainen kuin nyt. Teknologia on jatkanut kehitystään ja globalisaation ja varsinkin internetin leviämisen ansiosta koulutuspalvelut ja tietotaito ovat lisääntyneet joka puolella maailmaa. Kaikki maailman ihmiset osaavat lukea ja ne ihmiset, jotka olivat kaikista köyhimpiä ovat nousseet seuraavalle tasolle, käyttämään polkupyöriä (näistä asioista kannattaakin katsoa muutama pieni Hans Roslingin videopätkä Youtubesta).

Säilyvätkö, vahvistuvatko vai muuttuvatko olemassa olevat megatrendit?

Megatrendejä ovat globalisaatio, ilmastonmuutos, lännen velka, kaupungistuminen, ikääntyminen, teknologinen kehitys, nopeatahtisuus (jatkuva muutos) ja maapallon kantokykyyn liittyvät asiat, kuten liikakansoitus ja raaka-aineiden riittävyys. Nämä megatrendit ovat omastakin mielestäni sellaisia, jotka ovat oikeasti vuosikymmeniä kestäviä asioita. Uskoisin siis, että nämä tulevat säilymään ihmiskunnan seurana vielä pidemmän ajan, reilusti yli vuoden 2025.

Globalisaatio, verkostoituminen, teknologinen kehitys ja nopeatahtisuus ovat mielestäni ikään kuin toisiaan ruokkivia ja tukevia ilmiöitä. Kehityksen avulla ihmisten on mahdollista verkostoitua ja globalisoitua tehokkaammin kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa. Itse en aina ymmärrä miksi varsinkin Suomessa globalisaatio nähdään aina niin pelottavana ja haastavana asiana. Miksi asiaa ei nähdä suurena mahdollisuutena? Kerrankin olemme täysin samalla viivalla (tai jopa etukenossa) isojen pelureiden kanssa isoilla markkinoilla. Jokaisella pienellä pajalla on mahdollisuus saada oma tuotteensa myyntiin maailmalle ja töitä voidaan tehdä kotoa käsin. Silti aina välillä kuulee näitä ”koko netti pitäisi räjäyttää” -tyylisiä kommentteja, jotka aiheuttavat itsessäni sisäistä kiehuntaa.

Mielestäni jatkuva muutos ja nopeatahtisuus ovat hyvin suhteellisia käsitteitä. Vanhemmille ihmisille maailman kehitys tuntuu varmasti järjettömän nopealta, mutta nuorien (teinit) mielestä asiat kehittyvät aivan liian hitaasti. Olen monesti kuullut, kuinka nämä nuoret ihmettelevät ääneen sitä, miksi tietyt asiat tehdään niin monimutkaisesti. Onneksi näitä kyseenalaistajia löytyy, koska he luovat tulevaisuuden pohjan uusille toimintatavoille yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

Yksi mielenkiintoinen nykyajan piirre on uusien internet sovellusten yhtäkkinen ilmestyminen ja suuren käyttäjämäärän saavuttaminen hyvin nopeasti. Näitä ovat olleet Facebook, Instagram ja yhtenä ”uusimpana” Snapchat. Laitoin sanan uusimpana lainausmerkkeihin, koska onhan se ”Snäppi” jo pari-kolme vuotta vanha ja se on jo hyvin pitkä aika näissä asioissa. (Itse asiassa Snapchat on julkaistu jo vuonna 2011, mutta me kolmenkympin paremmalla puolen olevat miellämme sen hyvin tuoreeksi tapaukseksi). Uskoisin, että Instagramin ja Snapchatin tapaisia sovelluksia ilmestyy varmasti jatkossakin samalla tahdilla kuin nykyisin. Voi olla, että jossain vaiheessa tulee taas jokin hyvin merkittävä sovellus, (tai asia) joka vaikuttaa merkittävästi ihmisten tapaan elää digitaalisessa maailmassa. Facebook teki tämän ja siitä on kuitenkin aikaa jo reilu kymmenen vuotta.

Solenovo – We make the solutions

Solenovo Oy toimii mm. oppilaitoskentässä Suomessa. Päättäjien tekemät säästötoimenpiteet näkyvät rajusti tällä hetkellä juuri oppilaitoksissa eli ne näkyvät myös suoraan oman organisaationi toiminnassa. Asiakkailla ei ole resursseja kehittää tietojärjestelmiä eikä ylimääräistä aikaa ilmaista kehitystarpeitaan meille. Hyvänä puolena tässä kuitenkin on se, että oppilaitosten on keksittävä uusia keinoja selviytyä valtiolta tulleen rahoituksen pienennyttyä. Tässä kehityksessä olemme väistämättä mukana ja tuomme oman innovaatiokykymme asiakkaidemme tueksi. Toimittamamme ratkaisut ovat ydinroolissa tietyissä oppilaitoksissa ja niiden muokkaaminen uusiin tarpeisiin on jo tässä vaiheessa synnyttänyt kokonaan uusia tuotteita ja palveluita asiakkaiden tarpeita helpottamaan.

Tuotteemme ovat myös erilaisia resurssienhallintaan liittyviä järjestelmiä. Tilat, eurot, ihmiset yms. ovat kaikki asioita, joiden hallintaan tuotteemme ovat suunniteltuja. Näkyvissä on koko ajan vahvistuvana trendi tehdä vähemmällä enemmän. Joissain tapauksissa tälle oli annettu jopa termi ”vihreä talous” ja ”vihreä kasvu”. Näiden teemojen pohjalta aloitimme jo vuonna 2014 haastamaan eri toimintamalleja ja luomaan uusia palveluita.

Näkisin siis oman organisaationi olevan erittäin mielenkiintoisien ja valtavien mahdollisuuksien äärellä. Kansainvälisesti ajatellen olemme vasta ottaneet ensimmäisiä askeleitamme ja uskoisinkin kasvun ulottuvan ulkomaille jo hyvinkin piakkoin. Megatrendien mukanaan tuomaa potentiaalia on meidän suomalaisten näin pienessä maassa vaikea hahmottaa. Jo pelkästään oppilaitoksia tutkiessa huomaa, että on olemassa maita, joissa on saman verran yliopistossa opiskelevia ihmisiä, kuin Suomessa on asukkaita. Koulutuksen ja globalisaation ollessa eräitä isoimpia megatrendejä, olemme valmiita auttamaan asiakkaitamme ja yhteiskuntaa globaalisti digitaalisessa maailmassa, myös vuonna 2025.