Inspiraatiosta ja motivaatiosta

lamppu
03.10.2017

Inspiraatiosta ja motivaatiosta

Näin syksyn edetessä ja pimetessä voi motivaatio työtä kohtaan olla hieman vähäistä. Keinoja motivaation löytämiseen on onneksi monia ja helpoimmin motivaatio löytyy, kun työssään viihtyy ja tuntee itsensä sekä työnsä merkitykselliseksi.


Työssä viihtymistä pidetään nykyisin suuressa arvossa. Työkykyä ylläpitävää TYKY (tai TYHY) -toimintaa järjestetään yrityksissä säännöllisen epäsäännöllisesti, joissain enemmän ja joissain vähemmän. ”Motivoitunut ja sitoutunut työntekijä saa enemmän aikaan” – oli jossain näkyvillä oleva teesi ja motivointia haetaankin esimerkiksi erilaisilla TYKY –päivillä liikunnallisten aktiviteettien parissa. ”Parhaiten työkykyä ja -hyvinvointia edistää merkitykselliseltä tuntuva työ, jonka sisältöön ja tekemisen tapaan työntekijä kokee itse voivansa vaikuttaa.” Lähde: tykypaiva.net. Työntekijälle pitäisi siis luoda töihin ympäristö, jossa viihtyy ja tehtävät, jotka hän voi ratkaista haluamallaan tavalla ja näin tulee vaikuttaneeksi oman työnsä sisältöön.

Motivaatio on myös jollain tavalla yhteydessä inspiraatioon. Motivoitunut ihminen haluaa myös saada omat tehtävänsä suoritettua parhaalla mahdollisella tavalla. Jotta tehtävät saadaan suoritettua ajallaan, motivoitunut ihminen järjestää oman tehtävälistansa ja aikataulunsa omien työskentelytapojensa mukaiseksi. Inspiraatiolla ja motivaatiolla voi siis olla yhteys oman itsensä johtamiseen ja oman ajan hallitsemiseen. Inspiraatio perustuu hyvin vahvasti henkilön tunteeseen ja haluun tehdä asioita. Motivaation avulla voi saada itsellensä tahtoa suorittaa tehtäviä, jopa sellaisia joista ei itse pitäisi.

Inspiraatio on siis tunneperäistä ja esimerkkinä erään työpaikkailmoituksen mukaan nykyisen projektijohtajan osaamisvaatimuksissa korostuukin tunneälyn merkitys. Olisikohan näillä siis yhteys? Hyvin usein projektijohtajat ovat teknisen koulutuksen saaneita, insinöörejä. Insinööri ei välttämättä aina ymmärrä, että pienikin ele, kuten nyökkäys väärään aikaan tai tietty kielikuvien käyttö, voivat syöstä hyvin alkaneen projektin täysin metsään. Asiat hoidetaan ja pistetään järjestykseen ja 1+1=2. Mitä voisikaan tapahtua, jos projektinjohtaja saisikin muut projektissa työskentelevät inspiroimaan ja innovoimaan uusia lähestymistapoja tai ratkaisemaan haasteita uudella tavalla? Mitä tapahtuisikaan, jos projektinjohtaja osaisi viestiä projektin sidosryhmien kanssa ihan kuin ihmiset ihmisten kanssa, eikä niin kuin koneet ohjelmia suorittaen? Nyt puhuu siis insinööri (YAMK), joka yrittää opetella hieman erilaista ajattelutapaa.

Jotta oma aika ja omat projektit saadaan hoidettua ajoissa ja tehokkaasti, tarvitaan erilaisia apuvälineitä. Lisäksi työtä tehdään yhä enemmän etänä, jopa mobiililaitteilla. Projektin tärkeät luvut pitää saada auki mobiililaitteilla ja/tai projektille tehdyt työtunnit pitää pystyä kirjaamaan ja kohdistamaan oikein missä ja milloin vain. Esimerkiksi, miten onnistuu itsensä töihin kirjaaminen etätyöhön tai työmatkalle, jos työpaikalla on käytössä kulunvalvonta, joka toimii perinteisesti oven pielessä sijaitsevan laitteen edessä vilautettavalla läpyskällä? Helpommin ja mielekkäämmin saman asian tekee omalla älypuhelimellaan juuri silloin, kun sattuu itselle sopimaan, esim. kahvilassa asiakaskäyntien välissä.

Solenovo on tuomassa uutta ilmettä perinteisiin asiantuntijoiden käyttämiin tietojärjestelmiin. Muotoilemme palvelumme nykyaikaisiksi ja teemme ratkaisut, joita on mukava käyttää. Palatakseni alussa lainaamani lauseeseen työn merkityksellisyydestä ja siitä, kuinka työntekijän on hyvä tuntea voivansa itse vaikuttaa tapoihin, joilla työskentelee. Työajan kirjaaminen paikasta riippumatta mobiililaitteella on nykypäivää. Työtuntien kohdistaminen projekteille ja projektinhallinnan mittareiden seuraaminen mobiilisti kuuluvat luonnollisesti samaan kategoriaan. Antamalla työntekijälle mahdollisuus tehdä nämä pakolliset asiat mukavalla tavalla paikasta riippumatta, ja juuri silloin kun työntekijä itse haluaa, voidaan tuoda merkityksellisyyttä ja omaa vaikuttavuutta työntekoon.

Ihminen on siis hyvä saada työskentelemään motivoituneesti ja sitä kautta innostumaan, inspiroimaan ja innovoimaan. Inspiraatio voi johtaa innovaatioihin ja vaikkapa uusiin tuotteisiin. Siitä ei ole sitten enää pitkä matka liiketoiminnan kasvattamiseen ja/tai tehokkaamman työnteon mukanaan tuomiin säästöihin.

Lisää tietoa Solenovon tarjoamista työajanhallinnan ratkaisuista löydät täältä https://www.solenovo.fi/s/soletm