Johda tiedolla ja tuota arvoa

johda-tiedolla-ja-tuota-arvoa
24.07.2018

Johda tiedolla ja tuota arvoa

Hyvin insinöörimäisesti: Keräämme täällä niin paljon dataa ja informaatiota, että meillä ei ole minkäänlaista hajua, miten voimme sen kaiken hyödyntää. Mitä teemme kaikella tiedolla minkä saamme irti, kuinka valjastamme siitä kilpailuetua omalle liiketoiminnallemme tai henkilöstöllemme?


Tiedolla johtaminen puhuttaa. Päätöksenteon tueksi tulee näyttää toteen tiedon oikeellisuus ja lopputulokseen vaikuttaneet faktat. Teemme keräämämme tiedon pohjalta jatkuvasti päätöksiä ja alitajuisesti käytämme saamaamme informaatiota pönkittämään omaa kantaamme.

Meillä on kaikki maailman tieto käytettävissämme ja voimme erottautua muista omaksumalla tätä suurta informaatiotulvaa. Tehtävämme on pukea se aidosti arvoa tuottavaan muotoon asiakkaillemme, työntekijöillemme ja kumppaneillemme. Meidän on siis ymmärrettävä, mitä ihmettä olemme tekemässä.

 

Organisaatioissa tiedon hyödyntämisen on lähdettävä siitä, että tietoa jaetaan avoimesti kaikille. Tämä edellyttää sitä, että työntekijöihin luotetaan ja heille annetaan oikeus saada informaatiota. On siis yrityksen johdon tehtävä vahvistaa kulttuuria, jossa työntekijät käsittelevät tietoa ja vieläpä oikeanlaisilla työkaluilla. Jotta tieto saadaan täysin hyödynnettyä, tulee jokaisen päätöksen taustatekijänä olla ajankohtainen faktatieto myös työntekijätasolla. Entä jos työntekijä epäröi tehdä päätöksiä, mutta saa lisää itsevarmuutta hyödyntämästään tiedosta ja analytiikasta? Mitäpä jos tieto auttaa häntä ottamaan askeleen ja astumaan esiin? Työntekijä voi oikealla tiedolla perustella tekemänsä päätöksen paremmin sekä oikeilla työkaluilla visualisoida sen myös muille.

Työkalujen ja tiedon käyttäminen päivittäisessä arjessa vaatii harjoittelua ja opettelua sekä johdon ohjausta. Ajantasaisen tiedon visualisointi helpommin luettavaan muotoon auttaa tiedon ymmärtämistä eri organisaatiotasoilla. Tiedon jalkauttaminen organisaatioon poistaa mututuntuma -arviota sekä mielipiteisiin ja tunteisiin sidottuja päätöksiä.

 

Saimme paljon positiivista palautetta loppukevään #Solutions18 -tapahtumasta. Ulosantiamme kehuttiin paikan päällä sekä verkon välityksellä. Ihmiset olivat aidosti kiinnostuneita tarjoamistamme asiantuntijapalveluista sekä tiedon valjastamisen työkaluista. Monikanavaisen ja aktiivisen läsnäolomme johdosta meitä pyydettiin myös antamaan näkemystä tulo -ja menoerien hallinnasta taloushallinnon asiantuntijablogiin, josta innostuin myös tämän artikkelin kirjoittamaan.

Meillä Solenovolla puhutaan kannattavuuden hallinnasta sekä kustannustiedon jalkauttamisesta. Visman Netvisor -blogista löytyykin allekirjoittaneen sekä toimitusjohtajamme haastattelu, jossa puhumme kuinka kirjanpidosta saatava tieto saadaan läpinäkyvästi osaksi koko organisaation arkea.

 

"Kun ei ole ihan tarkkaa tietoa, säästetään helposti väärästä paikasta."

 

”Kustannusten suunnitelmallinen hallinta on yksi menestyvän yrityksen tärkeimpiä työkaluja tämän päivän liikkeenjohtamisessa. Menestyäkseen yrityksen on pystyttävä tuottamaan enemmän kuin toiminnan ylläpitämiseen kulutetaan. Kulujen seuranta on vähintään yhtä tärkeää kuin tulojen hankkiminen. Kaikki ulos menevä raha pitäisi pystyä kohdistamaan niin, että se tuottaa rahaa.

 

Tyypillisessä suomalaisessa pk-yrityksessä kustannustietoisuus on yhden tai kahden ihmisen käsissä. Eikä tieto ole välttämättä tarkkaa ja oikeaa, vaan paljon mennään mutu-tuntumalla. Sen sijaan nykyaikaisessa kustannustietoisessa yrityksessä jokainen henkilökunnan jäsen tietää, mihin rahaa kuluu ja osaa myös itsenäisesti etsiä säästökohteita.”

 

"Mutu-tieto on huono tapa hinnoitella."

 

”Yrityksen johtamisen näkökulmasta tärkeintä kannattavuus- ja kustannustietoisuudessa on ennakoitavuus ja nopea reagointikyky. Kun päätöksenteon pohjaksi on faktatietoa mutun sijaan, muuttuu tulevaisuuden suunnittelu hallitummaksi. Yritysjohto tekee kannattavampia päätöksiä, kun se voi tehdä muutoksia laskelmiin ja siten ennakoida useita erilaisia skenaarioita.”

 

"Jokaisen työntekijän on hyvä ymmärtää, miten paljon itse aiheuttaa kustannuksia."

 

”– Järjestelmän avulla tietoa voidaan jakaa helposti eteenpäin esimerkiksi osastojen johtajille, jolloin tarvittaessa päästään nopeasti myös vaikuttamaan nousseisiin kustannuksiin.

Järjestelmän avulla monimutkainen tieto saadaan sellaiseen muotoon, että maallikkokin sen ymmärtää. Yksi sähköisen järjestelmän hyvä puoli onkin, että sen avulla kustannustietoisuuden jalkauttaminen koko henkilöstölle on helppoa.

– Jokaisen työntekijän on hyvä ymmärtää, miten paljon itse aiheuttaa kustannuksia. Yrityksessä kaikkien pitäisi olla kiinnostuneita siitä, miten minä voin tuottaa enemmän kuin kulutan yrityksen varoja, Kimmo Tanskanen sanoo.”

 

Kone laskee nopeammin ja tarkemmin

Kustannuslaskelmia tehdään edelleen paljon Excelissä, mutta se vaatii tekijältään paljon aikaa ja paneutumista, eikä laskelmista siltikään saa täysin tarkkoja. Excelissä tiedot eivät myöskään ole kovin helposti muiden yrityksen työntekijöiden käytettävissä. Sähköinen kustannuslaskentajärjestelmä tekee laskelmat automaattisesti kirjanpidon lukuja hyödyntäen. Se osaa myös huomioida välilliset kustannukset aiheuttamisperiaatteen mukaan automaattisesti.

 

Solenovon tuotteista Awartia on suunniteltu tukemaan yritysten kannattavuuden hallintaa. Se hyödyntää kustannuslaskennassa Netvisorista integraation kautta saamiaan kirjanpidon tietoja. Awartiasta saa jokaiselle käyttäjälle juuri sellaisen raportin kuin hän tarvitsee ja ne saa myös helposti tulkittavassa muodossa, juuri sellaisena visuaalisena kaaviona kuin kukin haluaa.

Lähde:

https://netvisor.fi/blog/kustannustietoisuudella-kasvua-yritykselle/

 

Leo Tuokko
Customer Success Manager
leo.tuokko@solenovo.fi
+358 45 394 9662


Leo Tuokko
Leo Tuokko