Kustannusrakenteiden läpinäkyvyys taloushallinnon tulevaisuuden trendeistä merkittävimpiä

Kustannukset
19.10.2016

Kustannusrakenteiden läpinäkyvyys taloushallinnon tulevaisuuden trendeistä merkittävimpiä

Taloushallinnon, sisäisen laskennan ja kannattavuuden hallinnan tulevaisuuden trendejä ovat analysoineet useat tahot. Aiheesta löytyy kasapäin mielipiteitä ja näkemyksiä internetin syövereistä. Kysymys, kuinka niihin vastata ja mitä tämä tarkoittaa meidän kannalta, pyörii monen talousvastaavan mielessä.


Muutostrendianalyysejä löytyy monen moisia. Toiset vannovat tilitoimistojen roolin muutoksen nimeen, uskoen niiden tarjoavan yhä enemmän sisäisen laskennan palveluita ulkoisen laskennan lisäksi. Toisaalta näinä kireinä aikoina moni organisaatio on panostanut tehokkuuteen palkkaamalla tai vuokraamalla ammatti-Business controllerin tuottamaan tarvittavaa informaatiota päätöksen teon tueksi. Business controllingin tarpeen kasvu nähdäänkin yleisesti yhtenä trendinä alalla.

Lisäksi yhä useammat taloushallinnon ammattilaiset pänttäävät IFRS-säännöstöä (International Financial Reporting Standards) organisaatioiden kansainvälistyessä. Keskeistä trendianalyyseissä on kuitenkin muutos ja tavoite kohti kustannusrakenteiden läpinäkyvyyttä.

Taloushallinnon ja kustannuslaskennan tukivälineiden eli tietojärjestelmien näkökulmasta tätä läpinäkyvyyden trendiä voidaan lähestyä ainakin kahdella tavalla, tiedon avoimen jakamisen näkökulmasta tai syy-seuraussuhteisiin porautumisen näkökulmasta.

Käytännössä avoin jakaminen tarkoittaa kustannusrakenteiden avaamista omien työtekijöiden käyttöön. Oletus yleisesti on, että näin yhä useampi saadaan kehittämään organisaation toimintaa, kun tiedetään mitä todella tapahtuu tai mikä toiminnassa oikeasti maksaa (tai ei maksa).

Syy-seuraussuhteisiin porautuminen on ollut sinällään organisaatioiden kehittäjien arkipäivää kauan aikaa, mutta kehittyneet taloushallinnon ja sisäisen laskennan järjestelmät ovat alkaneet mahdollistaa yhä parempia analyysejä.

Solenovon ratkaisu tähän haasteeseen on Awartia – kustannuslaskentajärjestelmä. Järjestelmä nojaa tarkkaan toimintopohjaiseen laskentaan, joka laskentateknisesti mahdollistaa todellisten kustannusten tarkastelun aiheuttamisperiaatteen avulla laskettuna.

Vaikka toimintolaskenta ei sinällään olekaan uutta, Awartia tuo kuitenkin mekanismit tehdä kustannusrakenteet läpinäkyväksi tavalla, joka on käyttäjäystävällinen ja helppo ymmärtää. Ei siis enää monimutkaisia ristiintaulukointeja ja soluviitauksia eri taulukkolaskenta taulujen välillä.

Kysymykset, miksi tämä projekti on aiheuttanut näin paljon kustannuksia enemmän kuin tuo toinen tai kuinka esimerkiksi hallinnon palkat vaikuttava tämän tuotteen katteeseen, ovat nyt ainakin helpompia selvittää. Lisäksi ratkaisullamme saat vaikka koko organisaation, tai sen osan pohtimaan ja kehittämään kustannusrakennettasi.

Läpinäkyvyys taloushallinnon yhtenä merkittävimpänä trendeinä kertoo ylimmänjohdon tämän päivän paineesta kohti jatkuvaa ja nopeaa organisaation kehittymistä. Toisaalta avoimuuden tullessa yhä enemmän arkipäiväiseksi arvoksi organisaatioissa, saadaan suurempi joukko ajatteluvoimaa pohtimaan ja ideoimaan, kuinka organisaatiotamme voisi kehittää kohti tehokkaampaa huomista.


Solenovo
Solenovo