Mikä sinun työssäsi on parasta?

Joulu_pallo_toive_valo
21.12.2018

Mikä sinun työssäsi on parasta?

Kuinka usein mietit mikä työssäsi on pielessä? Kenties on liikaa kiirettä, ei pysty, ei kykene ja kahvikin on jatkuvasti loppu. Ongelmia ja vikoja on helppo nähdä. Positiivisessa psykologiassa keskitytään heikkouksien sijaan vahvuuksiin ja pyritään huomaamaan ne hyvät asiat. Valitettavan usein emme kuitenkaan huomaa tai muista niitä hyviä asioita, vaikka juuri se edistäisi omaa jaksamistamme.


Vietimme lokakuun alussa SoleMoven käyttäjäpäiviä Rovaniemellä. Päivän aluksi osallistujat saivat kertoa mikä on parasta heidän työssään. Useissa vastauksissa mainittiin nuorten tukeminen heidän urallaan, vaihteleva työ ja huiput työkaverit. Kuulostaa aivan mahtavalle työlle, eikö?  

Vastauksissa mainitut seikat ovat myös niitä, jotka auttavat jaksamaan työssä. Työterveyslaitos listaakin työnvoimavaroiksi muun muassa työn vaihtelevuuden, vastuun, itsenäisyyden, työhön vaikuttamismahdollisuudet ja muilta saadun tuen sekä arvostuksen. Työnvoimavarat sisältävät useita tekijöitä, jotka synnyttävät työnimua. Työnimu taas auttaa jaksamaan töissä ja työstä, ainakin yleensä, nauttii.  

Jäin itse miettimään mikä omassa työssäni on parasta ja kysyin sitä myös meidän toimistolla. Pikainen kysely aiheesta tuotti mieltä lämmittäviä vastauksia. Vastauksissa toistuivat samat teemat, parasta työssä on: 

  • työn monipuolisuus ja vapaus 

  • ongelmien ratkaisu  

  • muiden työn helpottaminen 

  • mahdollisuus vaikuttaa omaan tekemiseen 

  • mukavat työkaverit. 

 

Työn imu leviää 

Solenovolaisten vastaukset ovat kuin suoraan työviihtyvyysoppikirjan mallivastauksista. Pienen gallupimme vastauksissa nousi esille, kuinka mukava on tehdä töitä yhdessä. Hyvä työyhteisö voikin luoda työn imua, jolloin työhön haluaa panostaa ja mahdollisista vastoinkäymisistä selviää porukan avulla.  

Työn imua edistävät kollegoilta ja esimieheltä saatu tuki, kuten myös vaikutusmahdollisuudet omassa työssä. Työn imu myös siirtyy työyhteisössä muun muassa onnistumisten jakamisen ja myönteisten tunteiden ilmaisun avulla. Hymy, nauru ja muiden aito kohtaaminen ovat tärkeitä tekijöitä työn imun leviämisessä. Jokainen työyhteisön jäsen voi siis omalta osaltaan auttaa muita jaksamaan työssään.   

 

Työn merkityksellisyys ensiarvoisen tärkeää 

Työstä saatava merkityksellisyyden tunne on yksi työn imun tunnusmerkeistä. Voin täysin allekirjoittaa erään Solenovolaisen toteamuksen. 

“Parasta on, kun asiakas on tyytyväinen toimittamaamme palveluun. Silloin tiedän, että olemme tehneet oikeita valintoja oman työn kehityksessä työkalujen ja prosessien osalta.” 

Työn merkityksellisyys tulee usein siitä, että voi auttaa muita ja tuottaa hyvää. Aina ei tarvitse pelastaa ihmishenkiä, vaan muiden, kuten työtovereiden tai asiakkaiden arjessa auttaminen luo merkityksellisyyttä työhön. 

 

Milloin sinä viimeksi mietit mikä työssäsi on parasta? 

Viimeistään näin vuoden loppupuolella onkin hyvä miettiä niitä parhaita asioita työssä. Oman työni parhaiksi puoliksi voin vilpittömästi sanoa kaikkien jo edellä mainittujen lisäksi myös mahtavat asiakkaat, joiden kanssa saan työskennellä. Teiltä saan tukea ja te teette työstäni merkityksellistä. 

Haluamme kiittää kaikkia työkavereita, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiä kuluneesta vuodesta. Samalla toivotamme kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2019!


Maura Zitting
Maura Zitting