Mukautuva asiantuntijaorganisaatio

Tiimi-asiantuntija-ryhmä
19.09.2018

Mukautuva asiantuntijaorganisaatio

Menestyvän yrityksen on jatkuvasti kyseenalaistettava ja haastettava omia toimintamallejaan. Ohjelmistoratkaisut on suunniteltava asiakkaan näkökulmasta ja on pystyttävä enenevissä määrin tuntemaan asiakkaan omat prosessit ja liiketoiminta.


Asiakkaan aikakaudella asiakkaalla on valta, tieto ja oikeus valita paras yhteistyökumppani. Nykypäivänä ei siis riitä, että koodi ja ulkoasu näyttää hyvältä vaan myös tukitoiminnan tulee olla helppoa ja läpinäkyvää. Järjestelmäasiantuntijoiden ja substanssiosaajien täytyy tuntea asiakkaan liiketoiminta ja kokonaisvaltaisesta asiakkuudenhallinnasta täytyy huolehtia.

Solenovolla on vuonna 2018 aloittanut miltei 10 uutta asiantuntijaa, jotka tuottavat arvoa asiantuntijajärjestelmiin, asiakaskenttään ja teknisen tuen puolelle. Mukautuvalla asiantuntijalla on selkeä näkemys asiakkaan liiketoiminnasta ja siitä, mihin suuntaan ohjelmistoratkaisua kannattaa viedä. Positiivista röyhkeyttä ja kivenkovaa asiantuntijuutta on myös uskallus kertoa asiakkaalle, että tätä ei kannata tehdä näin.

Solenovo tarjoaa asiantuntijaratkaisuja niin yrityksille, julkishallinnolle kuin oppilaitoksillekin. Asiakassegmentit eroavat siis hyvin paljon toisistaan ja näin ollen sisäisten toimintatapojen sekä muutoksen läpiviennin tulee olla ketterää. Aidosti asiakaslähtöisten ohjelmistojen ja uuden kehittämisen tulee aina lähteä asiakkaan tarpeista. Läpinäkyvä ja sujuva sisäinen viestintä taas varmistaa, että pystymme pitämään lupauksemme asiakkaalle sekä vastaamaan hänen tarpeisiinsa kanavasta riippumatta.

Tuoteperheiden tiivistäminen asiakaslähtöisempään suuntaan sekä teknologioiden uusiminen vaatii rohkeaa innovointia. Uusien, asiakaslähtöisten palveluiden rakentaminen on jatkuvaa työtä, joka Solenovolla on hyvässä vauhdissa.

Kannattavan kasvun mahdollistaa yrityksen tärkein voimavara, sen henkilöstö. Kun ihmisen työntekijäkokemus ja työssä viihtyvyys ovat erinomaisella tasolla, yksilöllinen potentiaalikin kasvaa entisestään ja ihmiset toimivat omilla vahvuuksillaan.

Työyhteisön positiivinen draivi sekä työntekijöiden oikeanlainen motivointi synnyttää poikkeuksellista luovuutta, joka näkyy parempina ratkaisuina asiakkaalle ja liiketoiminnalle.

Asiantuntijaorganisaatiossa yrityksen tärkein pääoma löytyy, kuinkas ollakaan näiden ammattilaisten pään sisältä – tehtävänämme on vain valjastaa se laatukoodiksi asiakkaillemme sekä asiakaskokemukselle.

 

Teksti julkaistu Pohjois-Karjalan Kauppakamarin lehdessä 3/2018. Näköislehti luettavissa täältä.


Leo Tuokko
Leo Tuokko