Nykytrendi: Opiskelijoille saa antaa vain sellaista koulutusta, jota he tarvitsevat

Opiskelu
19.10.2016

Nykytrendi: Opiskelijoille saa antaa vain sellaista koulutusta, jota he tarvitsevat

Vahva henkilökohtaistaminen on opiskelijan henkilökohtainen opintopolku onneen. Lähtökohtana henkilökohtaistamisessa on opiskelijan elämäntilanne, opintojen ja osaamisen lähtötaso sekä opiskelijan henkilökohtaiset oppimisvalmiudet. Osaamisen tunnistaminen ja opiskelijoiden kokonaisvaltainen hallinta alkuhaastattelusta opintojen päättämiseen on monisyinen prosessi.


Näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa tutkinnon suorittajalle ja opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, joka sisältää hakeutumis-, tutkinnon suoritus- ja ammattitaidon hankkimisvaiheet.

Saavutettu tai hankittu osaaminen tulee todentaa ja tähän Solenovon sähköisen asioinnin järjestelmä ApproPal antaa apuvälineen AHOT-hakemusten käsittelyssä opinto-ohjaajalle, koulutusvastaavalle tai opettajalle, jotka osallistuvat aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen tai tietyn tutkinnon osan arviointiin. Esiteltävien hakemusten käsittely, esityksen tekeminen, osaamisen näytön, päätösten tekeminen sekä kirjaaminen on helppoa ja nopeaa. ApproPal minimoi paperien kierrätyksen hakemusten käsittelyssä, sekä ennen kaikkea yhdenmukaistaa hakemusten käsittelyprosessia.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laaditaan opintohallintojärjestelmään, jossa sitä myös päivitetään ja ylläpidetään. Aina eivät kuitenkaan henkilökohtaistetut ja tämän myötä tehokkaat opinnot tuo haluttua tulosta – muuttuneet elämäntilanteet saattavat yllättäenkin keskeyttää hyvin edenneet opinnot. Oppilaitoksen kannalta katsottuna näissäkin tapauksissa erityisesti rahoituksen hallintaan tulee kiinnittää huomiota.

Korkeakoulujen vuosittaisten suurien valtion rahoitusten leikkausten myötä oppilaitoksen pitää tarkalleen pystyä tietämään, mihin rahaa käytetään ja tähän StudentaPlus tuo ratkaisun. Eri rahoitusmuotojen kuten VOS:n tai oppisopimuskoulutusten seurantaa ja tilastointia voidaan seurata esimerkiksi opiskelijoittain, sekä myös päivätasolla. Näin ollen muutokset opiskelijoiden statuksissa esimerkiksi opintojen keskeytymisten myötä vaikuttavat oppilaitoksen rahoitukseen. Näitä muutoksia on pidettävä erityisen tarkasti silmällä, jotta rahaa ei ns. heitettäisi hukkaan, vaan se voidaan kanavoida ajoissa toisaalle.

StudentaPlus on huomioinut myös oppilaistoisten puolivuosittaiset tilastoinnit ja tiedonkeruun raportoinnit Virta-opintotietopalveluun. StudentaPlussassa jokainen päivä on tilastointipäivä – tämä nopeuttaa tiedon keräämistä huomattavasti.


Solenovo
Solenovo