Oman kannattavuuden hallinta

Oman kannattavuuden hallintaa
13.03.2018

Oman kannattavuuden hallinta

Lähes jokainen on jossain vaiheessa elämäänsä ollut sellaisessa tilanteessa, että täytyy hieman seurata mihin rahansa käyttää ja ehkä jopa elää vähän niukemmin, että rahat riittävät. Oli sitten opiskelija, työtön, työssä käyvä tai eläkeläinen, on aina tärkeää pystyä seuramaan omaa talouttaan ja hahmottamaan, mihin kaikkeen rahaa menee.


Välillä sitä ei huomaakaan minkälaisia suuria puroja eräänlaisista ”piilokustannuksista” saattaa kertyä. Jos ostat joka päivä töihin mennessäsi 2,50 euron hintaisen kahvin, tekee se kuukaudessa jo noin 50 euroa työpäivien määrästä riippuen.

Ensiarvoisen tärkeää on pystyä johtamaan omaa talouttaan siten, että ”kassassa” on aina vähän rahaa, jotta odottamattomiin kuluihin kuten lapsen lääkärikäynteihin tai rikkimenneen pesukoneen uusimiseen pystyy varautumaan.

Elämisen kustannukset kuten asuminen, ruoka ja vaatteet kallistuvat koko ajan. Kestääkö oma taloutesi kasassa, jos esimerkiksi asuinkulut nousevat 10 prosentilla tai perheeseen syntyy uusi perheenjäsen, mutta tulot pysyvät samana? Miten pidät huolen siitä, että pystyt reagoimaan lennossa äkillisiin elämänmuutoksiin?

—————

Yrittäjällä, toimitusjohtajalla tai talousjohtajalla yrityksen talouden huolenaiheet, kannattavuuden hallinta sekä piilokustannusten tunnistaminen on vielä aavistuksen moniulotteisempaa kuin tavan tallaajalla tai perheellä.

Yrityksessä huomattavin menoerä on yleensä henkilöstökulut. Toimitilojen, koneiden ja laitteiden vuokrat taas tulevat hyvänä kakkosena. Kulujen johtaminen, optimoiminen ja ylipäänsä kustannustietoisuuden jalkauttaminen pitäisi yrityksissä olla osa jokapäiväistä toimintaa.

Yritys on olemassa, jotta se tuottaisi omistajilleen voittoa!Näin ollen yrityksen päättäjien tärkein tehtävä on tehdä liiketoiminnalla voittoa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tuloja on enemmän kuin menoja.

Avainasemassa parempaan kannattavuudenhallintaan on ajankohtainen läpinäkyvä tieto, mahdollisuus ennakoida tulevaa ja kyky reagoida muutoksiin nopeasti. Yrityksen kulurakenteiden ja tulonlähteiden jatkuva seuraaminen kehittää kustannustietoisuutta ja kannattavuudenhallintaa. Luvut, kulut, eurot ja tavoitteet pitää tuoda osaksi arkipäivää, eikä suinkaan tarkasteltavaksi kerran vuodessa tilinpäätöksen aikaan.

—————

Toimintolaskennassa päästään kiinni oikeaan kannattavuuteen, kun esimerkiksi henkilötyötunteja, henkilöstön palkkoja tai muuta dataa käytetään kustannusajurina kohdentamaan kustannuksia oikein.

”Toimintolaskennan (Activity Based Costing, ABC) lähtökohtana on, että kustannukset kohdistetaan todellisen käytön mukaan. Laskenta lähtee liikkeelle resursseihin sitoutuneista kustannuksista, jotka kohdistetaan toiminnoille niiden käytön mukaan. Toiminnoilta kustannukset kohdistetaan edelleen laskentakohteille.

Yrityksen menestyminen edellyttää selkeitä tavoitteita. On tiedettävä mitä tavoitellaan, jotta voidaan suunnitella, miten tavoitteet parhaiten saavutetaan. Toimintolaskennan avulla pystytään selvittämään toimintojen todelliset kustannukset, sekä tuotteiden ja asiakassuhteiden kannattavuudet. Oikein toteutettu laskenta antaa yrittäjälle tarkkaa ja luotettavaa tietoa kustannuksista ja siitä, miten niihin voidaan vaikuttaa. Päätöksenteko on helpompaa, kun se perustuu todelliseen tietoon eikä mututuntumaan.

Yrittäjä voi käyttää hyvin toteutettua toimintolaskentaa apunaan tehdessään päätöksiä tuotteiden hinnoista, tuotevalikoimasta, markkina-alueista tai asiakassuhteista. Toimintolaskenta antaa yrittäjälle myös tietoa toimintojen kustannuksista. Laskennasta saadun tiedon pohjalta yrittäjä pystyy kehittämään ja tehostamaan yrityksensä toimintaa esimerkiksi kohdistamalla resursseja uudelleen tai ulkoistamalla toimintoja. Säännöllisellä laskennalla pystytään seuraamaan, ovatko tehdyt kehittämistoimenpiteet onnistuneet halutulla tavalla.” – (oamk.fi, Pk-yritysten johtamis- ja kehittämistyökalupakki)

—————

Me Solenovolla voimme auttaa yrityksiä kohti parempaa kustannustietoisuutta ja kannattavuudenhallintaa toimintolaskentaperusteisella kustannuslaskentajärjestelmä Awartialla.

Vaikka olisikin mahtavaa simuloida oman perheen ruoka- tai asumiskustannusten nousu nykyaikaisella ja monipuolisella järjestelmällä, Awartia on yritysten ylimmän johdon työkalu kannattavuudenhallinnan tehostamiseen ja kustannustiedon jalkauttamiseen.

Awartian avulla yritys pystyy paremmin ennakoimaan tulevaa, reagoimaan muutoksiin reaaliaikaisesti sekä tekemään laadukkaampia johtamispäätöksiä ajankohtaisella ja läpinäkyvällä tiedolla. Liiketoiminnan johto pystyy tarkastelemaan miten esimerkiksi toimitilojen vuokran nousu tai lisähenkilöstön rekrytointi vaikuttaa tulokseen, sekä edelleen asiakas- ja tuotekannattavuuksiin.

Nykyaikaisen, avoimen yrityskulttuurin mukaista on osallistaa koko asianomainen henkilöstö tekemään jotain tärkeää. Awartian avulla pystytään jalkauttamaan koko organisaatio optimoimaan kustannuksia parempaan suuntaan. Pelillistetyn palvelun avulla liiketoimintajohto pystyy luomaan ajankohtaisia mittareita esimerkiksi eri tuotekannattavuuksien saavuttamiseksi.

Kustannustieto jalkautetaan asianomaisille viihdyttävin mittarein sekä targetein ja näin koko organisaatio tietää missä mennään, mitkä ovat tavoitteet ja miten kannattavaa tämä homma on.

Kun kustannustieto jalkautetaan välijohdolle ja ”tekijöille”, saadaan aikaan parempia tuloksia ja ylipäänsä ”tekemisen meininkiä”, kun mittaria koitetaan vääntää vihreän puolelle. Välijohdon tietoisuus ja osallistaminen lisää työssä viihtyvyyttä myös työntekijätasolla.

Awartiassa tieto esitetään selkeillä, reaaliaikaisilla mittareilla.

Mikäli haluat kuulla lisää kannattavuudenhallinnasta tai kustannustiedon jalkauttamisesta organisaatioosi, otathan minuun yhteyttä.

ps. Ainiin, meillä on muuten erittäin mielenkiintoiset rekryt päällä. Suosittelen katsomaan ilmoitukset ja olemaan yhteydessä sekä laittamaan hakemuksen. Hyvässä porukassa on ihan pirun kiva olla duunissa ja pääsee tekemään joka päivä äärimmäisen upeita juttuja 

ps2. Jos sulla käy hyvä tuuri niin pääset myös miun kollegaksi ja varmaan lähelle meidän mahtavaa myyntipoppoota!


Leo Tuokko
Leo Tuokko