Ovatko nämä projektijohtamisen kadonneita työkaluja: auttaminen ja luottaminen?

Yhteistyö
19.10.2016

Ovatko nämä projektijohtamisen kadonneita työkaluja: auttaminen ja luottaminen?

Projektijohtamisesta on vuosien saatossa kirjoitettu varmasti useita kymmeniä kirjoja eri puolilla maailmaa. Varsinkin ohjelmistoprojekteista on väitetty mm. ettei yksikään projekti ole valmistunut aikataulun mukaisesti, että budjetti on ylitetty aina ja että projektisuunnitelma nyt oli vain ”suunnitelma”.


Muutama vuosi sitten USA:ssa työmatkalla ollessani sain kirjakaupassa käsiini kirjan, jossa tuntui olevan mielenkiintoisia ajatuksia ja työkaluja myös tulevaisuutta silmällä pitäen ja toimialasta riippumatta: Youtility: Why Smart Marketing Is About Help Not Hype: Jay Baer

Koska Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017, on hyvä muistuttaa teitä kaikkia yhdestä jo 100 vuotta sitten käytössä olleesta asiasta eli auttaminen: mikä ero on sanoilla selling ja helping? Ainoastaan kaksi kirjainta, mutta näillä kahdella sanalla on valtava ero. Solenovon täytettyä tänä vuonna 20 vuotta, haluamme muistuttaa teitä myös yhdestä perusajatuksestamme: haluamme auttaa asiakkaitamme tehostamaan henkilösidonnaisia liiketoimintaprosesseja.

Tapa millä ihmiset tänä päivänä tekevät ostopäätöksiä asiasta kuin asiasta on muuttunut siihen suuntaan, että tietoa kerätään yhden lähteen sijaan useasta eri paikasta ja näiden lähteiden tietoja verrataan keskenään unohtamatta niiden luotettavuuden arviointia. Tästä voisi vetää ehkä sellaisen johtopäätöksen, että markkinoinnissa pitää lopettaa hiljaisuus (= luullaan että säästetään rahaa, kun ei markkinoida ”liikaa”) ja liika tuputtaminen (= luullaan että saadaan enemmän rahaa, kun markkinoidaan joka paikassa ja kaikille).

Luottamus ei synny hetkessä, vaan sen saaminen vaatii usein monen vuoden yhteistyön.

Solenovo haluaa olla luotettava yhteistyökumppani. Vuonna 1996 perustettu Solenovo kehittyi nopeasti järjestelmäalihankkijasta asiakkaidensa resurssienhallinnan haasteisiin omia ratkaisuja tuottavaksi kehittäjäksi. Asiakaslähtöisyys on yhä toimintaa vahvasti ohjaava arvo. Kahdenkymmenen vuoden tuomalla kokemuksella uskomme, että paras mahdollinen lopputulos saavutetaan, kun työ aloitetaan asiakkaan liiketoiminnan vaatimusten ja ydinprosessien syvällisen ymmärryksen pohjalta.

Julkishallinnon on hankittava rahoitustaan kasvavissa määrin ulkoisesta rahoituksesta. Hallinnoitavien projektisalkkujen koko on kasvanut sekä lukumääräisesti, että euroina. Yliopistojen rahoituksesta tulee arvioiden mukaan jo noin 14 % tutkimusten julkaisuista. Myös ammattikorkeakoulujen rahoitus on osittain riippuvainen julkaisutoiminnasta. Solenovon kehittämä SoleCRIS-järjestelmä on tutkimustiedon tehokkaaseen keruuseen, hallintaan ja raportointiin, sekä itse tiedottamisen tarpeeseen räätälöity työkalu.

Tutkimusdatan rinnakkaistallennukset eri järjestelmiin, kuten Heldaan, voi tuoda ylimääräisiä kustannuksia. SoleCRIS-järjestelmällä voi hallita kätevästi sekä metadataa että julkaisudataa, mikä helpottaa myös kaiken tiedon hakemista eri hakukoneilla.

Voisimmeko olla avuksi projektiesi johtamisympäristön ja hallinnoinnin kehittämisessä?

ABC-projektimallin mukaisella vaativuusluokittelulla toteutettavalla ”Soletion – projektien johtamisympäristöllä” tehostat projektisalkun, sekä yksittäisten hankkeiden ja projektien hallinnointia. Vaativat, normaalit ja suoraviivaiset projektit edellyttävät hieman toisistaan poikkeavia ratkaisuja. Jotkut organisaatiot tunnistavat tämän prosessin nimellä Stage and Gate. Käytännön elämässä tämä tarkoittaa salkunhallinnan näkökulmasta prosessia, jossa edetään ensin normaalisti ideoinnista esivalmisteluun ja valmisteluun. Rahoituspäätöksen jälkeen edetään toteutukseen ja aikanaan projekti päätetään ja sen tulokset julkaistaan.

Meille on esitetty vuosien saatossa satoja kysymyksiä useista eri tietojärjestelmistä ja niiden integroimisesta toisiin järjestelmiin. Me haluamme helpottaa olemassa olevan ja projektin aikana syntyneen osaamisen käyttöä ja jakamista sekä tehostaa tiedonhallinnan prosesseja ja resurssienkäyttöä. Järjestelmämme tuottavat ajantasaisen kokonaiskuvan organisaation hanke- ja projektitoiminnasta sekä projekteihin sidotuista henkilöistä ja rahoista perustuen osaltaan työajan kohdentamisjärjestelmään, jossa kohdennetaan henkilöstön työaikaa projekteille (saldoseuranta), kustannuspaikoille ja toiminnoille.


Solenovo
Solenovo