Solenovolle myönnetty ELY:n yritysten kehittämisavustusta

Solenovo valomainos
10.02.2020

Solenovolle myönnetty ELY:n yritysten kehittämisavustusta

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Solenovo Oy:lle hankerahoitusta yrityksen kansainvälistymisen ja toiminnan kehittämiseen.


Myönnetyn avustuksen suuruus on yhteensä 222 760 €.

Hankkeen rahoitusta käytetään mm. ulkopuolisten palveluiden ja asiantuntijoiden hyödyntämiseen, kansainvälistymistoimenpiteisiin, sekä hankkeen parissa työskentelevien henkilöiden palkkakuluihin. Hanke toteutetaan 29.03.2019 - 28.02.2021.

Lue lisää rakennerahastoista ja hanketoiminnasta: www.rakennerahastot.fi

Vipuvoimaa Eu:lta logoEuroopan unionin aluekehitysrahaston logo


Solenovo
Solenovo