Suuruuden ekonomiaa tietojärjestelmissä - koolla on väliä

Suuruus
14.12.2016

Suuruuden ekonomiaa tietojärjestelmissä - koolla on väliä

Suomalainen koulutuskenttä on murroksessa, joka aiheuttaa suuria muutoksia oppilaitosten kaikilla toiminnan tasoilla. Yksi merkittävä taso on prosessit ja niiden tukeminen, sillä ilman tehokkaita prosesseja kehitystyö ei välttämättä tuo niitä etuja, joita tavoiteltiin.


Solenovolla on pitkä kokemus suurten opiskelijahallintojärjestelmien rakentamisesta. Yliopisto- ja ammattikorkeakouluväelle on tullut tutuksi SoleOPS -toiminnanohjausjärjestelmä, joka on ollut käytössä jo yli vuosikymmenen. Tuoreempi tapaus on StudentaPlus -järjestelmä, jonka kohderyhmänä ovat toisen asteen oppilaitokset.

Mitä haasteita toisen asteen reformi sitten tuo oppilaitoksille ja alan tietojärjestelmätoimittajille? Koska toimintayksiköt tullaan yhdistämään, ja näin ollen toiminnalliset kokonaisuudet tulevat suurenemaan, toimintaa tukevien järjestelmien tulee olla erittäin laajoja ja monipuolisia, jotta niillä voidaan mallintaa oppilaitosten ajoittain kompleksisiakin prosesseja. Pienillä järjestelmäkokonaisuuksilla ei isoissa oppilaitoksissa pärjää. Ei mopolla maantielle.

On selvää, että tarvittavan kaliiberin järjestelmätoimittajia ei löydy ihan jokaiselta oksalta. Suomessa tällaisia toimijoita toisella asteella on kaksi, joista Solenovo on toinen.

Vastaus suuren kokonaisuuden prosessien tukemiseen on StudentaPlus, sillä siitä löytyy osa-alueiltaan tarvittava laajuus sekä se vastaa teknisiltä ominaisuuksiltaan nykypäivän vaatimuksia. Eikä siinä kaikki – järjestelmä kehittyy jatkuvasti ja se tulee elämään pitkän elämän. Tämän takaa sekä tietojärjestelmätoimittaja, että aktiivinen ja tiivis käyttäjien työryhmä Studenta-yhteisö, joka on elintärkeä osa StudentaPlussan kehitystä. Ilman käyttäjien panosta kehittämistä ei voida tehdä.

Solenovo on aktiivinen tekijä oppilaitoskentässä ja tulee olemaan sitä myöskin jatkossa. Kentällä pystyvät toimimaan vain pitkäikäiset ja kokeneet toimijat, sillä ne pystyvät reagoimaan ja jopa ennakoimaan muutoksia, nopeastikin. Solenovo haluaa olla mukana muutoksen mahdollistajana.


Solenovo
Solenovo