Järjestelmä:
SOLECRIS-TUTKIMUSTIETOJÄRJESTELMÄ

Kysy lisää

SoleCRIS on tutkimustietojärjestelmä yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden tutkimuslaitosten tutkimustoimintaa koskevan tiedon keruuseen, hallintaan ja tiedottamiseen.

SoleCRIS tuottaa ajantasaisen kokonaiskuvan tutkimuksesta sekä siihen liittyvistä tuotoksista. Se kattaa myös keskeiset tutkimustoimintaan liittyvät toimijat (oma organisaatio, yhteistyökumppanit, sidosryhmät, omat ja ulkoiset asiantuntijat) ja asiantuntijasuoritteet.

SoleCRIS tukee tutkimustoimintaa ja helpottaa sen hallinnointia

Järjestelmän tavoitteena on tukea tutkimustoimintaa, helpottaa tutkimustoiminnan hallinnointia, tiedonkeruuta ja raportointia sekä esitellä tutkimusta, osaamista ja tutkimukseen liittyvää toimintaa. Järjestelmään tallennetaan tietoja mm. asiantuntijoista, hankkeista tai projekteista, julkaisuista, asiantuntijatehtävistä sekä tutkimustoimintaan liittyvistä eri osapuolista.

EuroCRIS-yhteensopiva peruskäsitteiden osalta

Peruskäsitteiden (hankkeet, julkaisut, tehtävät) tietosisältö on keskeisiltä osin EuroCRIS-yhteensopiva. Järjestelmä mahdollistaa eri peruskäsitteiden lajittelun pää- ja alalajeihin sekä tiedonkeruulomakkeiden parametrisoinnin näiden pää- ja alalajien kautta (mitä tietoja esitetään, missä järjestyksessä, mitkä ovat pakollisia, ns. mallipohjat).

Mallipohjien avulla varmistetaan ja tuetaan tiedonkeruun yhtenäisyys ja yhteismitallisuus. Käyttäjät voivat hankkeiden, julkaisujen tai tehtävien tietoja syöttäessään valita minkä mallipohjan mukaisesti järjestelmä alustaa näytöt, tuo oletusarvot ja tekee muut tietojen esitäytöt sekä tarvittavat pakollisuustarkistukset.