Projektinhallinta

Projektien johtamisen ja -hallinnan ratkaisut

Ratkaisuilla tehostetaan julkishallinnon sekä oppilaitosten toimintaa kehittämällä hanke- ja projektitoiminnan johtamista, tiedonkeräämistä ja raportointia. Lisäksi välineillä helpotetaan olemassa olevan ja projektin aikana syntyneen osaamisen käyttöä ja jakamista, sekä tehostetaan tiedonhallinnan prosesseja ja resurssien käyttöä.

SoleTM

Työajanhallintajärjestelmä

Lue lisää
SoleCRIS

Tutkimustietojärjestelmä

Lue lisää

Palvelemme myös seuraavilla tuotteilla

SolePRO

Projektinhallintajärjestelmä

Lue lisää