Kustannuslaskentajärjestelmä


Awartia-kannattavuuden hallinta

Johda paremmin oikealla tiedolla.

Realiaikainen kustannustenhallinta muuttaa ajatusmaailmasi. Awartian avulla voidaan puhua uudesta termista: Kannattavuudenhallinta.

Awartia on ratkaisu, joka perustuu aikaperusteiseen toimintolaskentaan. Resurssit tuodaan kirjanpidosta suoraan järjestelmään rajapintojen avulla. Tämän jälkeen määritellään toiminnot, joita organisaatiossa tehdään, kohdennetaan työtunnit oikeille toiminnoille (ja kustannuspaikoilleen) ja lopuksi kustannukset vyörytetään aiheuttamisperusteen mukaisesti halutuille laskentakohteille.

Awartia järjestelmän avulla kannattavuuden hallinta ei ole vain ylimmän johdon ja taloushallinnon asia, vaan koko organisaatio voidaan osallistaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Järjestelmä tukee yrityksen johtamista, hinnoittelua ja päätöksen tekemistä uudella tavalla.

 

Kannattavuudenhallinta on täällä!

Tuotekannattavuus?

Projektien kannattavuus?

Asiakaskannattavuus?

Välittömät ja välilliset kustannukset?

 

Onko organisaatiollasi vaikeuksia selvittää näihin kysymyksiin oikeat vastaukset, reaaliajassa?

Awartia on ratkaisumme näihin haasteisiin!

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä