Projektinhallintajärjestelmä


Tehokkuutta projektien hallintaan

SolePRO projektitiedon hallintajärjestelmä on suunniteltu julkishallinnon, tutkimuslaitosten sekä korkeakoulujen hankkeiden ja projektien suunnitteluun, yhdenmukaiseen tiedonkeruuseen sekä projektisalkun hallintaan.

SolePROn tavoitteena on tukea hanke- ja projektitoimintaa, helpottaa toiminnan hallinnointia, tiedonkeruuta ja raportointia. Järjestelmä tuottaa ajantasaisen kokonaiskuvan organisaation hanke- ja projektitoiminnasta, päätöksentekopisteistä sekä projekteihin sidotuista henkilöistä ja rahoista.

Toiminnallisuus

Järjestelmällä tuetaan tutkimus-, koulutus- ja kehittämisprojektien perustietojen hallinnan lisäksi mm.

  • budjetointia
  • resursointia
  • rahoittajatietoja
  • projektin sidosryhmien perustietoja
  • projektin aikataulutusta, vaiheita ja hälytyksiä, kuten automaattisähköposteja
  • projektiin kohdistettuja toimenpiteitä, dokumentteja sekä raportointia

Yhdessä SoleTM -työajanhallinnan kanssa SolePRO muodostaa kokonaisuuden, jossa työaika kohdistetaan suoraan oikeille tehtäville ja projekteille. Ratkaisun avulla projekteista hahmottuu kokonaisukuva projektin etenemisestä aina toteuma-tosite -tasolle. Järjestelmää käytetään tällä hetkellä niin yliopistoissa kuin myös eri virastoissa.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä