Ammatillisen koulutuksen toiminnanohjausjärjestelmä


Studenta kokonaisuuden hallintaan

Studenta on laajin yksistään ammatillisen koulutuksen tarpeisiin kehitetty opiskelijahallinto- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmä mahdollistaa koulutusten hallinnan aina tutkintojen ja koulutusrakenteiden sekä suunnitelmien ylläpidosta koulutuksen julkaisuun omissa tai ulkoisissa palveluissa.

Studenta tehostaa hakemusten käsittelyä ja henkilökohtaistamista sekä tukee tutkinnon ja koulutuksen suorittamista. Sopimusten ja laskutuksen hallinta sekä toiminnan tilastointi hoituvat kaikki yhdessä järjestelmässä.

Studentan käyttöliittymää on uudistettu. Uuden visuaalisen ilmeen lisäksi toiminnallisuuksia on tehostettu ja käyttäjäkokemuksta on muokattu helpommaksi ja selkeämmäksi.

 

Helppoa raportointia

Studenta tarjoaa valmiit rajapinnat mm. ePerusteisiin, eHOKSiin, Koski-palveluun ja CRM- ja taloushallinnon järjestelmiin. Raportointikannan ansiosta järjestelmä mahdollistaa oppilaitoksille myös omien rajapintojen tuottamisen.

Studenta tehostaa oppilaitoksen raportointia. Ratkaisu sisältää yli 100 valmisraporttia tukemaan oppilaitoksen päivittäistä toimintaa sekä avuksi viranomais- ja sidosryhmäraportointiin. Raportointikanta mahdollistaa omaehtoisten kyselyiden, tilastojen ja raporttien tuottamisen oppilaitoksen tarpeisiin.


Tehokasta resursointia ja viestintää

Studenta sisältää omat moduulit oppilaitoksen viestinnän ja resursoinnin tarpeisiin.  Resursointimoduuli tarjoaa työkalut koulutuksiin liittyviin henkilöstön, tila- ja laitevarauksiin. Resursointimoduulilla suunnittelet lukujärjestysten lisäksi opetustilojen ja -välineiden käyttöä.

Viestintämoduuli mahdollistaa sujuvan viestinnän koulutukseen hakijoiden, opiskelijoiden, opiskelijaryhmien sekä huoltajien välillä.

Punainen omena pöydällä

Studenta

  • Tarjoaa koko opiskeluprosessin hallinnan hakemuksesta todistukseen
     
  • Tehostaa toiminnanohjausta ja resursointia
     
  • Sisältää omat liittymät henkilöstölle, opiskelijoille, huoltajille ja työpaikkaohjaajille
     
  • Tukee vahvasti oppilaitoksen rahoituksen suunnittelua ja raportointia

Solenovo Oy:n yli 20 vuotta jatkunut toiminta ammatillisen koulutuksen kentässä sekä vahva substanssiosaaminen takaavat ammatillisille oppilaitoksille parhaan mahdollisen palvelun omistautuneelta ja osaavalta työryhmältä.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä