Opiskelijoiden omat kokemukset vaihtomääriä lisäämässä

/

Opiskelijoiden omat kokemukset vaihtomääriä lisäämässä - Solenovo

Vaihtomäärät jyrkässä laskussa viime vuosina

Kesän lopulla Opetushallitus ja YLE tiedottivat, että jo ennen koronaa suomalaiset korkeakouluopiskelijat lähtivät selvästi aiempaa vähemmän pitkiin vaihtoihin. Vuoden 2016 huippulukemista, lähes 10 500 opiskelijasta, tultiin vuoteen 2019 mennessä alas tasaisen jyrkästi päätyen hieman yli 7 500 lähtijään. Kahtena viime vuonna pääasiassa koronan takia määrä on romahtanut ja vuonna 2021 vaihto-opiskelijoita oli enää alle 3 000.

Opetushallitus: Korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksot Suomesta ja Suomeen 2015–2021

Ulkomaanjaksojen vähenemisen taustalla ennen pandemiaa on nähty useita syitä, jotka voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

1. Korkeakoulujen rahallinen panos

 • Korkeakoulujen tiukka taloustilanne ja henkilöstövähennykset
 • Ei selkeää tukea ulkomaanjaksoille korkeakoulujen johdolta tai ministeriöltä
 • Korkeakouluissa fokus muualla: lukuvuosimaksut, koulutusvienti…
 • Rahoitusmalli ei palkitse ulkomaanjaksoista

2. Opiskelijoiden haasteet lähteä vaihtojaksolle

 • Paine valmistua nopeasti
 • Opiskelijoiden työssäkäynti ja toimeentulon haasteet
 • Muitakin tapoja kasvattaa osaamista tarjolla opiskelijoille
 • Opiskelijademografia: 1/3 uusista yli 24-vuotias, 16 % perheellisiä, yli puolet töissä

3. Vaihtojakson arvo jäänyt tunnistamatta

 • Ulkomaanjaksolle ei selkeää paikkaa tutkinnossa
 • Ulkomaanjakso ei mahdu tutkintoon, pitkittää opintoja -Ei riittävästi kansainvälistymiseen liittyvää ohjausta
 • Ei riittävästi kansainvälistymiseen liittyvää ohjausta

Keinoja liikkuvuusmäärien kasvattamiseksi

Vaihto-opiskelun suosion elpymisestä on silti viitteitä. Romahdus on ollut kuitenkin niin raju, että tänä lukuvuonna vaihtojen määrä tuskin vielä elpyy koronaa edeltäviin lukemiin. Oulussa elokuussa pidetyillä Kv-syyspäivillä pohdittiin keinoja liikkuvuusmäärien ja kansainvälistymisen kasvattamiseksi. Paljon kannatusta saaneita ehdotuksia olivat muun muassa rahallinen tukeminen, liikkuvuusjakson pakollistaminen sekä tiedon, ohjauksen ja markkinoinnin lisääminen. Muutamaan kertaan viitattiin myös vaihdossa olleiden kokemuksiin.

Opiskelijoiden kokemukset osana ratkaisua

Vaihdon suorittaneet opiskelijat omaavat arvokasta ensikäden tietoa ajatellen niitä, jotka pohtivat ulkomaille lähtemistä. Kokemukset onnistuneista vaihtojaksoista tukevat vaihtoon lähtijää ja helpottavat suhteuttamaan ne omiin motivaatioihin. Konkarit voivat neuvoa sekä paikalliseen korkeakouluun että elämänmenoon liittyvissä asioissa. Näihin sisältyvät muun muassa kurssivalinnat, opetustyylit, asumisolosuhteet ja julkinen liikenne. Hyödyllisiä ovat myös kokemukset vieraasta kulttuurista, koska niiden avulla uudet opiskelijat voivat välttää kulttuurišokin.

Vaihdoista kerätty palaute tukee laajasti niin ikään lähettävää korkeakoulua. Esimerkiksi kansainvälisten asioiden koordinaattorit voivat kehittää sen perusteella sisäisiä prosesseja ja neuvontapalveluja. Palaute voi tarjota tietoa kumppaniorganisaatioiden koulutuksen tasosta tai mahdollisesta tarpeesta muokata kumppaneiden kanssa tehtyjä vaihtosopimuksia. Kokemukset voivat edesauttaa virkailijoita kiinnittämään huomiota olennaisiin opiskelijoiden vaihtoa edeltäviin järjestelyihin sekä parantamaan liikkuvuuden rahoitusjärjestelmiä.

SoleMove välittää opiskelijoiden kokemukset ja tukee kansainvälistä liikkuvuutta

Teknisesti edistyksellinen ja toiminnaltaan luotettava liikkuvuudenhallintajärjestelmä, SoleMove, sisältää palautteenkeruuominaisuuden, joka rohkaisee opiskelijoita jakamaan tuntojaan. SoleMoven avulla kerättyä palautetta voidaan kätevästi jakaa, raportoida ja hyödyntää organisaation markkinoinnissa. Järjestelmän käyttäjät voivat keskittyä tehtäviinsä, eikä heidän tarvitse kantaa huolta tietojen katoamisesta. SoleMove auttaa korkeakoulujen henkilökuntaa huolehtimaan vaihtoon lähtevistä ja Suomeen saapuvista opiskelijoista sekä heidän tarpeistaan.

SoleMovessa voi tutkia vaihtokohteista annettua palautetta. Kuvan tapaus kuvitteellinen.

Haku vaihto-ohjelmiin tapahtuu täyttämällä henkilö- ja hakulomake SoleMovessa, ja järjestelmä on tukena myös kohdemaassa oleskelun aikana. Dokumenttien, todistusten ja muiden tarpeellisten tiedostojen lisääminen on helppoa. Täysin sähköinen järjestelmä helpottaa henkilökunnan ja opiskelijoiden välistä yhteydenpitoa.

Kaiken kaikkiaan SoleMove tukee liikkuvuutta monin tavoin. Kuten todettua, järjestelmällä voidaan kerätä palautetta vaihtojaksoista ja esittää sitä kätevästi myös muille. Kyselyitä voi muokata vapaasti ja kohdentaa eri vaihto-ohjelmien tai tulevien ja lähtevien opiskelijoiden perusteella. Käsittelijät voivat editoida ja julkaista (luvan saadessaan) saatua palautetta. Toiseksi järjestelmän vaihtohakemusprosessi hakemuksen laatimisesta sen käsittelyyn ja päätöksen tekoon on tehty mahdollisimman helpoksi. Kolmanneksi SoleMove listaa vaihtokohteet lähteville ja tuleville opiskelijoille mainostaen niiden tarjoamia sisältöjä.

Lähteet

YLE: Opiskelijavaihtojen määrä romahti koronavuosien aikana – ilmastokriisi ja sota Euroopassa mietityttävät opiskelijoita. 22.8.2022. https://yle.fi/uutiset/3-12586878

Opetushallitus: Onko kiinnostus kasainvälisyyteen vähentynyt? Esimerkkinä laskevat liikkuvuusluvut. Keskustelu haasteista ja näkökulmista. Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden syyspäivät. Oulu 16.–17.8.2022. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Onko%20kiinnostus%20kansainv%C3%A4lisyyteen%20v%C3%A4hentynyt%20-%20Esimerkkin%C3%A4%20laskevat%20liikkuvuusluvut.pdf

G. Aresi & G. Samsa: Assessing student motivations to study abroad. EAIE blog 2019. https://www.eaie.org/blog/assessing-student-motivations-study-abroad.html

A. Perez Encinas & J. Escriva: Understanding the international student experience. EAIE blog 2015. https://www.eaie.org/blog/understanding-the-international-student-experience.html


Tekstin on kirjoittanut Customer Success Manager Niilo Lahti. Akateemisen taustansa puitteissa Niilo on harjoittanut kansainvälisyyttä monissa tieteellisissä konferensseissa. Vapaa-ajalla hän viihtyy perheen, liikunnan ja roolipelailun parissa. Niilo on lisäksi intohimoinen Dream Theater -fani.