Solenovolle myönnetty ELY:n yritysten kehittämisavustusta

/

Solenovolle myönnetty ELY:n kehitysavustusta

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Solenovo Oy:lle hankerahoitusta yrityksen kansainvälistymisen ja toiminnan kehittämiseen.

Myönnetyn avustuksen suuruus on yhteensä 222 760 €.

Hankkeen rahoitusta käytetään mm. ulkopuolisten palveluiden ja asiantuntijoiden hyödyntämiseen, kansainvälistymistoimenpiteisiin, sekä hankkeen parissa työskentelevien henkilöiden palkkakuluihin. Hanke toteutetaan 29.03.2019 – 28.02.2021.

Lue lisää rakennerahastoista ja hanketoiminnasta: www.rakennerahastot.fi