SoleCris – Järjestelmäkehitystä asiakasyhteistyössä

/

SoleCris - Järjestelmäkehitystä asiakasyhteistyössä - Solenovo

SoleCris-tuotteen uuden version kehittäminen jakaantui useaan eri vaiheeseen, joita kaikkia yhdistää yksi selkeä teema: asiakasyhteisö.

Jo ennen projektin käytännön toteutusta Oulun, Itä-Suomen ja Vaasan yliopistot kokoontuivat luomaan tuotteen vaatimusmäärittelyjä rakentaen näin vahvan pohjan asioiden läpinäkyvälle sopimiselle. Kaikki tiesivät mihin sitoutuvat ja mitä ominaisuuksia uusi tuote tulee sisältämään. Yhteinen kehitysprojekti tarjosi osallistuville organisaatioille myös erinomaiseen tilaisuuden vahvistaa yliopistojen keskinäistä yhteistyötä tutkimustiedon hallinnan ja prosessien osalta. Tähän samaan kehitysyhteisöön liittyi hieman muita myöhemmin myös Taideyliopisto tuoden ryhmään erittäin toivottua ja arvokasta tietämystä taiteellisten alojen puolelta.

Projekti käynnistyy – ja koronatilanne muuttaa työtavat

Projektin käytännön tekeminen yhteistyössä yliopistojen kanssa saatiin määrittely- ja sopimusvaiheen jälkeen vauhdikkaasti liikkeelle. Käytännöksi otettiin säännölliset kuukausittaiset työpajat, jotka toteutettiin aluksi Helsinki-Vantaan lentokentän kokoustiloissa ajankäytön ja matkustusmukavuuden tasapuolistamiseksi. Työpajoissa johtavana ajatuksen oli käydä yhteisesti läpi järjestelmän kehityksen tilannetta sekä tulevien ominaisuuksien prioriteetteja ja aikatauluja projektin läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Yhteistä työskentelyaikaa käytettiin runsaasti myös tulevan järjestelmän toimintojen määrittelyyn, sekä erityisesti yhteisten linjojen sopimiseen. Näin tekemällä pyrittiin varmistamaan, että tuotteesta saataisiin rakennettua mahdollisimman hyvin kaikkien organisaatioiden tarpeita palveleva kokonaisuus. Yhteismäärittelyllä pyrittiin myös välttämään vahvat asiakaskohtaiset järjestelmäräätälöinnit, jotka voisivat tulevaisuudessa tuottaa hankaluuksia järjestelmän ylläpidon osalta.

Koronatilanne kuitenkin muutti maailman lisäksi projektityöskentelyämme kertaheitolla ja näin myös kehitystyöpajat siirtyivät etätoteutukseen. Siirtymä toi aluksi omat haasteena kommunikointiin ja tiedonjakoon, mutta alun opettelun jälkeen modernit työkalut ovat auttaneet korvaamaan suorassa ihmiskontaktissa syntyvää vapaamuotoista ideointia. Etäpalavereiden eduksi onkin noussut sen mahdollistama livetilaisuutta useamman henkilön osallistuminen työpajoihin kuuntelijan roolissa. Tämä mahdollisuus on myös helpottanut yliopistojen sisäistä tiedonjakoa esimerkiksi tietohallinnon edustajien suuntaan.

Aktiivinen kehitysyhteisö mahdollistaa parhaat tulokset

Järjestelmätoimittajan puolelta on ollut ilo työskennellä aktiivisten kehitysyhteisön jäsenten kanssa ja syventää asiantuntemusta tutkimustiedonhallinnan osalta. Vaikeatkin asiat on saatu poikkeuksetta sovittua yhteisön kesken yhdessä neuvotellen ja tietoa jakaen. Uusien versioiden käyttöönottojen jälkeen tullaan yhteisöllistä kehittämistä jatkamaan säännöllisissä tapaamisissa, joita voidaan toivottavasti jo lähitulevaisuudessa pitää myös naamatusten. Yhteisön kesken tullaan jatkossakin päättämään tulevat ominaisuudet sekä prioriteetit ja jatkamaan tuotteen kehitystä kohti maailman parasta tutkimustiedonhallintajärjestelmää.


SoleCris-blogin seuraavassa osassa kerrotaan tarkemmin järjestelmän roolista Solenovon teknologiauudistuksessa. Blogin 2. osa ilmestyy helmikuussa.


SoleCris-tekstien takana

Tekstin on kirjoittanut SoleCris-tuotepäällikkö Juha Markkanen. Juhan pääosin tietokoneen ääressä tapahtuvaa hektistä työarkea tasapainottavat jo nuoruudesta asti mukana kulkeneet kuntosali- ja autoharrastukset. Hyötyliikunnan järjestämisestä vastaa tytär, jonka kanssa Juha suuntaa talvisin pulkkamäkeen.