Teknologiauudistuksen keihäänkärkenä SoleCris-versiopäivitys

/

Teknologiauudistuksen keihäänkärkenä SoleCris - Solenovo

Tutkimustoiminta on aina ollut kiinteä osa yliopistojen ja korkeakoulujen tärkeää yhteiskunnallista tehtävää. Tähän toimintaan kuuluu luonnollisena osana tutkimustiedon hallinta tallennuksineen ja raportointi ulkoisille rahoittajille sekä sisäisille sidosryhmille. Nämä ydintoiminnot ovat aina olleet SoleCris:n vahvuuksia, joiden pohjalta lähdettiin myös rakentamaan uutta järjestelmäversiota reseptillä: parannetaan olemassa olevia vahvuuksia ja luodaan samalla uusia.

Solenovon tuotteiden teknologiat alkoivat olemaan elinkaarensa loppupuolella asettaen haasteita järjestelmien käytettävyydelle sekä erityisesti ylläpidolle. Tästä syystä päätimme rohkeasti ratkaista kaksi ongelmaan yhdellä kertaa: rakentaa kaikille tuotteille uuden teknologiapohjan, sekä päivittää näitä teknologioita hyödyntäen ensimmäisenä tuotteena SoleCris-tutkimustietojärjestelmää.

Kehitystä kahdella taholla

Versiopäivitys lähti liikkelle kahdella rintamalla, joista asiakasyhteisö määritteli uuden version tarpeita ja Solenovo alkoi hankkimaan tietotaitoa työkaluineen uusien teknologioiden kehittämistä varten. Kun projekti käynnistyi virallisesti, molemmilla osapuolilla oli jo vankat perustat valettuna ja käytännön työ lähti vauhdikkaasti liikkeelle. Projektiryhmä kävi säännöllisissä työpajoissa yhteisesti läpi asiakasmäärittelyjä ja sitä, miten määritellyt toiminnallisuudet saadaan toteutettua uuteen versioon.

Versiopäivitysprojektin alkuvaiheessa iso osa Solenovon työpanoksesta kului mikropalveluarkkitehtuurin, REST-rajapintatekniikoiden sekä yhteisen komponenttikirjaston rakentamiseen. Kun nämä elementit alkoivat olemaan riittävällä kypsyysasteella, alkoi konkreettista tulosta syntymään. Myös yhteisön toiminnan painopiste laajentui määrittelystä testaukseen ja käyttöönottoihin valmistautumiseen.

Tutut toiminnot entistä tehokkaampana – sekä paljon uutta

Uudessa SoleCris-versiossa on säilytetty järjestelmän vahvuudet tutkimustiedon syöttämisessä, haussa, raportoinnissa sekä integraatioissa ulkopuolisiin järjestelmiin. Nämä perustoiminnot on tuotu uudelle vuosituhannelle modernien teknologioiden avulla ja niiden ominaisuuksia on laajenettu entisestään. Viitetietoja järjestelmään voidaan hakea mm. CROSSREF, WOS ja SCOPUS -tietokannoista ja järjestelmään rakennetaan myös integraatiot JUFO, ORCID ja VIRTA -palveluihin. Jatkokehityksessä uusien integraatioiden rooli tulee myös olemaan merkittävä.

SoleCris:n asiakaskohtaisesti avoimet REST-rajapinnat antavat yliopistojen tietohallinnoille vapaat kädet lukea ja kirjoittaa haluamaansa tietoa järjestelmään mahdollistaen syötetyn datan täyden hyödynnettävyyden organisaation sisällä. SoleCris-järjestelmän dynaamiseen raportointiin on myös panostettu huomattavasti. Lopputavoitteenamme on luoda asiakkaille tehokas työkalu, jolla he itse voivat valita hakujen ja filtteröinnin kautta raportoivan tietosisällön, raportin ulkonäön sekä formaatin parametrien tallennusmahdollisuuksineen.

SoleCris:n versiopäivityksessä olemme panostaneet erityisesti myös järjestelmän visuaalisuuteen ja käytettävyyteen. UX/UI-suunnittelijatiimimme on työstänyt käyttöliittymän ulkoasua erityisesti helppokäyttöisyyttä ja saavutettavuutta silmällä pitäen. Esimerkiksi sisältöjen kontrastia, tekstien luettavuutta ja toimintojen selkeyttä on suunniteltu, testattu ja jalostettu rinnakkain teknisen kehityksen kanssa. Saavutettavuuden osalta voimmekin ylpeänä todeta, että järjestelmä tulee täyttämään WCAG-standardin AA-tason.


Loppuun vielä vinkki kaikille, jotka ovat kiinnostuneita siitä, mitä kokonaisvaltainen teknologiauudistuksemme tarkoittaa teknisesti. Suosittelen lämpimästi tutustumaan Head of Software Development Manu Ilvosen kirjoittamiin teksteihin ’Monoliiteista mikropalveluihin’, jossa avataan uudistuksen lähtökohtien lisäksi myös valittuja teknologioita, sekä ”ATK-pöhinää”, joka tarkastelee teknologiasiirtymää yksityiskohtaisemmin.


SoleCris-tekstien takana

Tekstin on kirjoittanut SoleCris-tuotepäällikkö Juha Markkanen. Juhan pääosin tietokoneen ääressä tapahtuvaa hektistä työarkea tasapainottavat jo nuoruudesta asti mukana kulkeneet kuntosali- ja autoharrastukset. Hyötyliikunnan järjestämisestä vastaa tytär, jonka kanssa Juha suuntaa talvisin pulkkamäkeen.