Solenovolle myönnetty ELY:n yritysten kehittämisavustusta

/

Solenovolle myönnetty ELY:n yritysten kehittämisavustusta

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Solenovo Oy:lle hankerahoitusta yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Myönnetyn avustuksen suuruus on yhteensä 303 480 €.

Hankkeen rahoitusta käytetään mm. ulkopuolisten palveluiden ja asiantuntijoiden hyödyntämiseen sekä hankkeen parissa työskentelevien henkilöiden palkkakuluihin. Hanke toteutetaan 17.06.2021 – 30.05.2023 välisenä aikana.

Lue lisää rakennerahastoista ja hanketoiminnasta: www.rakennerahastot.fi