Mentorointipilotista positiivisia kokemuksia

/

Mentorointipilotista positiivisia kokemuksia - Solenovo

Solenovolla vuoden 2021 aikana järjestetty mentorointipilotti mahdollisti uudenlaisen työtavan, jossa kokeneet tekijät pääsivät jakamaan tietoaan innokkaille mentoroitaville.

Ohjelman pilottijaksolle osallistui yhteensä viisi mentoroitavaa ja neljä mentoria, joista yksi päätyi mentoroimaan kokeilun aikana kahta henkilöä. Pilottijakson osallistujille tarjottiin kahta erilaista teemaa: asiakaskohtaamista ja projektinjohtamista, joista mentoroitavat saivat valita heitä kiinnostavan aiheen mentoroinnin pohjaksi. Suositummaksi teemaksi nousi asiakaskohtaaminen, jota käsiteltiin neljässä viidestä mentorointiparista.

Mentorointiparit saivat vapaasti valita heille sopivat tapaamisajat ja toimintatavat, jolloin mentoroinnista saatiin muodostettua juuri kullekin parille sopiva kokonaisuus. Mentorointitapaamiset järjestettiin etätyösuosituksen aikana lähinnä Teamsin välityksellä, mutta myös kahdenkeskisiä livetapaamisia pidettiin, mikäli pari niin halusi. Oman mentorini kanssa pidin myös kävelytapaamisia, joissa etämentorointi tapahtui molempien osapuolten ulkoillessa eri puolilla Suomea.

Luottamuksellista jakamista ja vertaistukea

Kokeiluun osallistuneet raportoivat mentoroinnin eduiksi toiselta oppimisen, vertaistuen ja uusien toimintatapojen löytämisen. Jaetut kokemukset ja niistä keskusteleminen antoivat osallistujille uutta varmuutta omaan työhön ja auttoivat mentorointiparin keskinäisen luottamuksen kehittämisessä. Mentoroinnissa positiiviseksi koettiin myös mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti sellaisista asioista ja kokemuksista, joita muuten ei ole päässyt käsittelemään.

Eniten haasteita mentoroinnissa aiheuttivat aikataulujen yhteensovittaminen ja ajan löytäminen mentoroinnille kiireisten työjaksojen aikana. Myös selkeän suunnitelman puuttumisen koettiin välillä vaikeuttavan mentorointia. Jatkossa kehityskohteena voisikin olla selkeämpien mentorointikäytäntöjen muotoileminen yrityksen sisällä.

Jatkuuko mentorointi?

Mentoroinnista saatujen positiivisten kokemusten perusteella mentorointi on tullut Solenovolle jäädäkseen. Mentorointijaksolle osallistuneista suurin osa voisi toimia mentorina tai mentoroitavana uudelleen. Myös oman kokemukseni perusteella voisin osallistua mentorointiin toistamiseen ja mielenkiintoinen uusi aluevaltaus voisi olla myös mentorina toimiminen. (Kiinnostuneet ottakkee yhteyttä!)

Solenovolla lupaavasti alkanutta mentorointia on tarkoitus jatkossa laajentaa myös tuotannon ja tietohallinnon puolelle. Tavoitteena olisi, että kokeneemmat kehittäjät ja tietohallinnon taiturit voisivat toimia mentorina jakaen tietoa sekä parhaaksi todettuja käytäntöjä uudemmille tulokkaille. Ehkäpä tulevaisuudessa nähdään enemmän myös tiimirajat ylittävää mentorointia, joka voisi parhaimmillaan johtaa uudenlaisiin urapolkuihin yrityksen sisällä.


Tekstin on kirjoittanut Solenovon markkinointipäällikkö Katja Leinonen. Monipuolisen musiikkimaun omaavan Katjan luureissa voi soida päivästä riippuen mitä tahansa Slayeristä Saija Varjukseen. Mikäli Katja ei ole vapaa-ajallaan neulomassa tai päiväunilla, on hän luultavasti lähtenyt seikkailulle.