Kansainvälisyyden visiosta totta liikkuvuuksia markkinoimalla

/

Kansainvälisyyden visiosta totta liikkuvuuksia markkinoimalla - Solenovo

Vision viisi teemaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä Kansainvälisen toiminnan KV-foorumi on sidosryhmiensä kanssa julkaissut elokuussa dokumentin Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen visio 2035. Vision tavoitteena on ohjata muun muassa korkeakouluja ja hallinnonalan virastoja suuntaamaan kansainvälisen toiminnan strategioitaan kohti vision viittä teemaa:

  1. Arvot ja periaatteet ohjaavat
  2. Houkutteleva ja kilpailukykyinen Suomi
  3. Vastuullinen ja vastaanottava Suomi
  4. Suomi ratkaisemassa kestävän kehityksen haasteita
  5. Yhteistyön Suomi
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen visio 2035. Viisi teemaa.

Teemojen yhteydessä painotetaan vastaavasti tieteen, tutkimuksen ja opetuksen vapautta, kilpailukykyä, kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoista yhteiskuntaa, kestävää kehitystä sekä kansallista yhteistyötä kansainvälisen toiminnan edistämisen edellytyksenä. Toista, kolmatta ja viidettä teemaa on syytä tarkastella tässä yhteydessä tarkemmin.

Houkuttelevuudesta ja kilpailukyvystä todetaan erityisesti, että

”… aktiivinen liikkuvuus, tiivis akateeminen yhteistyö ja vuorovaikutus työelämän kanssa luovat perusteet kansainväliselle yhteistyölle kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.”

Vastuullisuudesta ja vastaanottavuudesta korostetaan, että

”Suomi toivottaa tervetulleeksi kansainväliset osaajat perheineen jokaisessa opiskelu-, ura- ja elämänvaiheessa. Suomessa maahantulo ja maahan jääminen on sujuvaa ja helppoa. Suomi tarjoaa kiinnostavia ja selkeitä urapolkuja sekä vierailumahdollisuuksia.”

Yhteistyöstä painotetaan, että

”[k]ansallisella tasolla toimijat tekevät aktiivista yhteistyötä Suomen yhteisten korkeakoulu- ja tiedepoliittisten intressien tunnistamiseksi ja viestien muodostamiseksi.”

Visio on mahdollista saavuttaa konkreettisilla toimenpiteillä. Aktiivinen liikkuvuus ja siihen sisältyvät hakijoiden kirjavat elämänvaiheet, vaihdon sujuvuus sekä kiinnostavat koulutusmahdollisuudet saadaan huomioitua kansallisella yhteistyöllä ja oikeanlaisilla digitaalisilla työkaluilla.

SoleMove edistää suomalaista ja Suomeen suuntautuvaa liikkuvuutta

Yhtäältä Opetus- ja kulttuuriministeriön vision toteuttaminen edellyttää jo ennen koronaan laskeneiden liikkuvuusmäärien syiden ratkaisemista. Näitä tekijöitä käsiteltiin elokuussa Oulussa pidetyillä Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden syyspäivillä. Olemme myös Solenovolla pohtineet mahdollisuuksiamme edistää tilannetta. Lue lisää täältä.

Toisaalta tarvitaan ruohonjuuritasolta ponnistavia digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan markkinoida Suomea ja suomalaista liikkuvuutta. Teknisesti edistyksellinen ja luotettava kansainvälisen liikkuvuudenhallintajärjestelmä SoleMove tukee liikkuvuutta kolmella keskeisellä tavalla.

  1. SoleMove auttaa korkeakouluja markkinoimaan vaihtokohteita listaamalla niiden keskeiset vetovoimatekijät sekä lähteville että tuleville opiskelijoille. Tässä yhteydessä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö ja yhteisten intressien tunnistaminen ovat valttia. Suomalaiset korkeakoulut voivat yhdessä laatia monipuolisia organisaatioiden välisiä vaihtosopimuksia, jotka mahdollistavat kattavasti erilaisia vaihto-ohjelmia ja koulutuksia. SoleMove välittää vaihtosopimukset kätevästi organisaatiolta toiselle. Sopimusten avulla Suomalaiset korkeakoulut ja muut koulutusyksiköt voivat entistä paremmin lähettää ja vastaanottaa osaajat jokaisessa opiskelu-, ura- ja elämänvaiheessa. Kotimaisten ja ulkomaisten kohteiden strateginen markkinoiminen yhdellä alustalla antaa vaihtoon lähtevälle selkeän kuvan kohteiden tarjolla olevista kiinnostavista urapoluista sekä opiskelu- ja vierailumahdollisuuksista.
  2. SoleMovessa koko ketju hakemuksen laatimisesta sen käsittelyyn ja päätöksen tekoon on tehty mahdollisimman helpoksi. Tätä varten Solenovo on tehnyt käytännönläheistä yhteistyötä useiden korkeakoulujen kanssa. Haku vaihto-ohjelmiin tapahtuu täyttämällä sähköinen henkilö- ja hakulomake. Dokumenttien, todistusten ja muiden liitteiden lisääminen on vaivatonta. Tietojen vieminen järjestelmään onnistuu vaikka matkapuhelimen kameralla kuvaamalla. SoleMove on tukena myös kohdemaassa oleskelun aikana. Järjestelmä auttaa korkeakoulujen henkilökuntaa huolehtimaan vaihtoon lähtevistä ja Suomeen saapuvista opiskelijoista esimerkiksi helpottamalla heidän keskinäistä yhteydenpitoaan.
  3. SoleMovella voidaan kätevästi kerätä palautetta vaihtojaksoista ja esittää sitä lähtöä harkitseville ja näin nostaa kohteen kiinnostavuutta ja lähdön todennäköisyyttä. Kyselyitä voi muokata monipuolisesti ja kohdentaa eri vaihto-ohjelmien tai tulevien ja lähtevien opiskelijoiden perusteella. Sovellettava palautteenkeruuominaisuus rohkaisee opiskelijoita jakamaan kokemuksiaan. Erityisesti ulkomaalaisten kävijöiden palaute tarjoaa seuraaville vieraille keinoja sujuvoittaa maahantuloa ja jopa maahan jäämistä. Käsittelijät voivat editoida ja julkaista saatua palautetta. SoleMoven avulla kerättyä palautetta voidaan jakaa, raportoida ja hyödyntää organisaation markkinoinnissa.
SoleMovessa voi tutkia vaihtokohteista annettua palautetta. Kuvan tapaus kuvitteellinen.

Yhdessä nämä kolme ominaisuutta edistävät käytännönläheisesti kuvaa Suomesta houkuttelevana ja kilpailukykyisenä maana lisäämällä aktiivista liikkuvuutta molempiin suuntiin.

Lähteet

N. Lahti: Opiskelijoiden omat kokemukset vaihtomääriä lisäämässä. 28.10.2022. https://www.solenovo.fi/fi/2022/10/28/opiskelijoiden-omat-kokemukset-vaihtomaaria-lisaamassa/

Opetus ja kulttuuriministeriö: Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen visio 2035. https://okm.fi/kv-visio-2035


Tekstin on kirjoittanut Customer Success Manager Niilo Lahti. Akateemisen taustansa puitteissa Niilo on harjoittanut kansainvälisyyttä monissa tieteellisissä konferensseissa. Vapaa-ajalla hän viihtyy perheen, liikunnan ja roolipelailun parissa. Niilo on lisäksi intohimoinen Dream Theater -fani.