TE Plan – Sujuvaa ja reaaliaikaista resursoinnin suunnittelua

/

TE Plan - Sujuvaa resursoinnin suunnittelua - Solenovo

TE Plan on monipuolinen työkalu opetuksen, hankkeiden ja muiden työtehtävien resursoinnin suunnitteluun. Suunnitelua voidaan toteuttaa tehokkaasti yksilön, ryhmän tai hankkeen näkökulmasta itse valittujen aikajaksojen perusteella. Voit toteuttaa vuosisuunnittelua reaaliaikaisesti yhdessä muiden kanssa välttäen liiallisen kuormituksen henkilökunnan ja opiskelijoiden osalta. TE Planin avulla tehdyt suunnitelmat voidaan siirtää rajapintojen avulla sujuvasti muihin järjestelmiin tai hyödyntää suoraan TimeEdit-lukujärjestystensuunnitteluohjelmistossa.

TE Plan:issa tilanvaraus ja lukujärjestyssunnittelu tapahtuu samassa järjestelmässä reaaliaikaisesti. Voit lukujärjestystä suunnitellessasi tarkastella sen vaikutuksia tilojen, opettajien, opetusryhmien ja aikataulujen näkökulmasta. Myös muiden resurssien, kuten organisaation ajoneuvojen tai opetuslaitteistojen varaus, sekä varaustilanteen tarkastelu hoituu helposti samassa järjestelmässä.

Vaikuta omaan työhösi

Te Plan antaa opettajille mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhönsä. Alustavat lukuvuosisuunnitelmat voidaan tehdä ja hyväksyä yhdessä samaa työkalua käyttäen. Myös opetustoteutusten jaksotus on suunniteltavissa helpottamaan lukujärjestysten kokoamista. Vanhat suunnitelmat ovat tallessa järjestelmässä, josta niitä voidaan hyödyntää uudelleen seuraavan vuoden suunnittelussa.

Järjestelmä huomioi kaiken henkilökunnan tekemän työn riippumatta siitä, tehdäänkö työ henkilön kotiyksikön ulkopuolelle, hankkeeseen tai projektiin tai oman organisaation ulkopuolelle. Myös henkilön vaihtaminen opetukseen tai hankkeelle, sekä erilaiset sijaisjärjestelyt onnistuvat järjestelmässä vaivattomasti.

Reaaliaikainen näkymä resursointiin sekä tila- ja henkilökuormitukseen

TE Plan mahdollistaa henkilökunnan ja opiskelijaryhmien kokonaiskuormituksen reaaliaikaisen seuraamisen viikko-, kuukausi- tai lukuvuositasolla ilman useiden Excel-taulukoiden tai järjestelmien manuaalista yhteensovittamista. Näet nopeasti, ketkä henkilöt voisivat työtilanteensa puolesta aloittaa uuden hankkeen parissa työskentelyn, tai kenen työkuormaa tulisi keventää. Osa-aikaisille työntekijöille tarjottavan opetusmäärän ja sen toteutuksen seuraaminen helpottaa henkilöstön kokonaistyötilanteen tarkastelua.

Reaaliaikaisesti päivittyvät näkymät antavat selkeän kuvan henkilöstön ja opiskelijaryhmien kuormituksesta.

Hyvällä suunnittelulla opettajien ja oppilaiden työ voidaan jaksottaa tasaisesti läpi vuoden. Opetuksen tehokas ja aina ajan tasalla oleva suunnitelma mahdollistaa opintojen mahdollisimman lyhyet läpäisyajat ja auttaa henkilöstön kuormituksen tasaamisessa sekä työuupumuksen välttämisessä.

Kattavat integraatiot suoraviivaistavat työskentelyä

Opiskelijoiden ja henkilökunnan tiedot siirtyvät suoraan järjestelmään REST-rajapintojen avulla opiskelijatietojärjestelmistä, kuten SISU, SoleStudenta, Peppi tai Primus. Taloushallinnon ja projektinhallinnan integraatioiden avulla voit resursoida ja kohdentaa työn aina oikealle kustannuspaikalle ja hankkeelle.


Haluatko maksuttoman TE Plan -demoesityksen?

Ota meihin yhteyttä. Solenovon ammattilaiset ovat valmiina suunnittelemaan ja toteuttamaan parempaa ohjelmistopalvelua.