Tutkimustiedon tukipilari

Tutkimustiedon keruu, hallinta ja julkaisu.

Kokoa tutkimustieto ja osaaminen yhteen paikkaan. SoleCris tukee tutkimustoimintaa ja sen hallinnointia sekä helpottaa tiedonkeruuta ja raportointia.

SoleCris on tutkimustietojärjestelmä yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden tutkimuslaitosten tutkimustoimintaa koskevan tiedonkeruuseen, hallintaan ja raportointiin. Järjestelmä on kehitetty yhteistyössä tutkimussektorin asiakkaista koostuvan yhteisön kanssa.

SoleCris tuottaa ajantasaisen kokonaiskuvan tutkimuksesta sekä siihen liittyvistä tuotoksista. Dynaamiset raportit ja vaikuttavuusmittarit mahdollistavat tiedon hyödyntämisen aiempaa laajemmin.

SoleCris tukee tutkimustoimintaa ja helpottaa sen hallinnointia tehden sen näkyväksi sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Roolikohtaisesti optimoidut prosessit ja toiminnallisuudet varmistavat, että vain aidosti tarpeellinen sisältö näkyy kullekin käyttäjäryhmälle.

SoleCris on integroitavissa kolmannen osapuolen järjestelmiin ja tarjoaa asiakkaille myös täysin avoimet REST-rajapinnat datan tuontia ja vientiä varten.

SoleCris

  • Rakennettu vastaamaan suoraan rahoituksesta vastaavien tahojen, kuten ministeriöiden ja viranomaisten vaatimuksiin
  • Täyttää saavutettavuusdirektiivin AA-tason sekä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset
  • Tukee tiedolla johtamista tarjoamalla useita tapoja hyödyntää dataa
  • Kilpailukykyinen hinta tarjoaa paljon toiminnallisuuksia murto-osalla vastaavien järjestelmien hinnasta
  • Ainoa suomalainen CRIS-järjestelmä
SoleCris järjestelmä tietokoneen näytöllä

Kerromme mielellämme lisää!

Järjestelmä toimitetaan helppokäyttöisenä ja luotettavana palveluna (SaaS). Ratkaisu toimii liitettynä Solenovon muihin ratkaisuihin tai omana kokonaisuutenaan.

Haluatko maksuttoman
demoesittelyn?

Solenovon ammattilaiset ovat valmiina suunnittelemaan ja toteuttamaan parempaa ohjelmistopalvelua.