Reaaliaikaista resursoinnin suunnittelua

Resursoinnin suunnittelu

Monipuolinen työkalu opetuksen, hankkeiden ja muiden työtehtävien resursoinnin suunnitteluun. TE Plan:in avulla tehdyt suunnitelmat voidaan siirtää rajapintojen avulla sujuvasti muihin järjestelmiin tai hyödyntää suoraan TimeEdit-lukujärjestystensuunnitteluohjelmistossa.

TE Plan:issa tilanvaraus ja lukujärjestyssunnittelu tapahtuu samassa järjestelmässä reaaliaikaisesti. Voit lukujärjestystä suunnitellessasi tarkastella sen vaikutuksia tilojen, opettajien, opetusryhmien ja aikataulujen näkökulmasta. Myös muiden resurssien, kuten organisaation ajoneuvojen tai opetuslaitteistojen varaus, sekä varaustilanteen tarkastelu hoituu helposti samassa järjestelmässä.

Te Plan antaa opettajille mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhönsä. Alustavat lukuvuosisuunnitelmat voidaan tehdä ja hyväksyä yhdessä samaa työkalua käyttäen. Myös opetustoteutusten jaksotus on suunniteltavissa helpottamaan lukujärjestysten kokoamista. Vanhat suunnitelmat ovat tallessa järjestelmässä, josta niitä voidaan hyödyntää uudelleen seuraavan vuoden suunnittelussa.

TE Plan mahdollistaa henkilökunnan ja opiskelijaryhmien kokonaiskuormituksen reaaliaikaisen seuraamisen viikko-, kuukausi- tai lukuvuositasolla ilman useiden Excel-taulukoiden tai järjestelmien manuaalista yhteensovittamista. Näet nopeasti, ketkä henkilöt voisivat työtilanteensa puolesta aloittaa uuden hankkeen parissa työskentelyn, tai kenen työkuormaa tulisi keventää. Osa-aikaisille työntekijöille tarjottavan opetusmäärän ja sen toteutuksen seuraaminen helpottaa henkilöstön kokonaistyötilanteen tarkastelua.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan tiedot siirtyvät suoraan TE Plan:iin REST-rajapintojen avulla opiskelijatietojärjestelmistä, kuten SISU, SoleStudenta, Peppi tai Primus. Taloushallinnon ja projektinhallinnan integraatioiden avulla voit resursoida ja kohdentaa työn aina oikealle kustannuspaikalle ja hankkeelle.

TE Plan

  • Mahdollistaa opetuksen, hankkeiden ja muiden työtehtävien resursoinnin reaaliaikaisen suunnittelun yhdessä toisten henkilöiden tai työryhmien kanssa
  • Tilavaraukset ja lukujärjestysten suunnittelu yhtäaikaisesti takaa resurssien tehokkaan hyödyntämisen
  • Kattavat rajapinnat takaavat tiedon sujuvan siirtymisen järjestelmien välillä
  • Reaaliaikaisesti päivittyvät näkymät antavat selkeän kuvan henkilöstön ja opiskelijaryhmien kuormituksesta.

Järjestelmän hinta määräytyy oppilaitoksen FTE-luvun perusteella

Järjestelmä toimitetaan helppokäyttöisenä ja luotettavana palveluna (SaaS). Ratkaisu toimii liitettynä Solenovon muihin ratkaisuihin tai omana kokonaisuutenaan.

Haluatko maksuttoman
demoesittelyn?

Solenovon ammattilaiset ovat valmiina suunnittelemaan ja toteuttamaan parempaa ohjelmistopalvelua.