Tutkimustietojärjestelmä


Organisaatioiden tutkimustiedot kaikkien saataville

SoleCRIS on tutkimustietojärjestelmä yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden tutkimuslaitosten tutkimustoimintaa koskevan tiedon keruuseen, hallintaan ja tiedottamiseen. Ratkaisun avulla organisaatio pystyy hallitsemaan esimerkiksi VIRTA -raportoinnin ja muut mahdolliset ulkopuolisille tahoille vaadittavat automaattiset sähköiset raportoinnit.


Tukea tutkimustoimintaan

SoleCRIS tuottaa ajantasaisen kokonaiskuvan tutkimuksesta sekä siihen liittyvistä tuotoksista. Se kattaa myös keskeiset tutkimustoimintaan liittyvät toimijat (oma organisaatio, yhteistyökumppanit, sidosryhmät, omat ja ulkoiset asiantuntijat) ja asiantuntijasuoritteet.
SoleCRIS tukee tutkimustoimintaa ja helpottaa sen hallinnointia.

Osaaminen esille

Järjestelmään tallennetaan tietoja mm. asiantuntijoista, hankkeista tai projekteista, julkaisuista, asiantuntijatehtävistä sekä tutkimustoimintaan liittyvistä eri osapuolista. Ratkaisu tukee tutkimustoimintaa ja helpottaa tutkimustoiminnan hallinnointia, tiedonkeruuta ja raportointia. Tutkimustoiminnan ja tutkijoiden osaamisen esilletuominen on myös yksi SoleCRIS järjestelmän tarkoituksista.

Ihmiset työskentelemässä tutkimustiedon parissa

SoleCRIS

  • Linkittyy organisaation strategiaan huomioimalla rahoitusmallit ja tavoitteet
     
  • Tukee ammattilaisia tuomalla osaamisen kaikkien nähtäville
     
  • Yhdenmukaistaa ja tehostaa tiedonkeruuta
     
  • Tekee tulokset näkyväksi ja tuo ne kaikken saataville

EuroCRIS-yhteensopiva

Peruskäsitteiden (hankkeet, julkaisut, tehtävät) tietosisältö on keskeisiltä osin EuroCRIS-yhteensopiva. Järjestelmä mahdollistaa eri peruskäsitteiden lajittelun pää- ja alalajeihin sekä tiedonkeruulomakkeiden parametrisoinnin näiden pää- ja alalajien kautta (mitä tietoja esitetään, missä järjestyksessä, mitkä ovat pakollisia, ns. mallipohjat).

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä